2017

Za tajemstvím motýlů

Projekt financován statutárním městem Ostrava ve výši 500.000 Kč.

logo Ostrava

Ředitelka školy představila projekt v rámci konference Talentmanagement 2017 (říjen 2017) níže uvedenou prezentací.

Atletická školka

Logo MOaP

Městský obvod MOaP ve školním roce 2016/2017 přispěl mateřské škole na zakoupení tělovýchovného náčiní k rozvíjení pohybových dovedností dětí. Letos jsme se zaměřili na pohybové aktivity venku, koupili jsme pro děti například branky, hokejky, míče, basketbalový koš a překážky na přeskakování.