2018/2019

Knížkohrátky

Projekt je finančně podpořen SMO částkou 80.000 Kč.

logo Ostrava

Hlavním cílem projektu je probouzet v dětech zájem o knihy a nepřímo tak rozvíjet čtenářství. Prostřednictvím knih povedeme děti k dovednosti naslouchat, přemýšlet, budeme rozvíjet oblast fantazie a představivosti, obohacovat jejich slovní zásobu a zdokonalovat tak dovednost vyjadřování.

Bližší informace o realizaci projektu budou průběžně zveřejňovány v šatnách jednotlivých tříd.

V rámci projektu se konají společná dopoledne:

http://msvarenska.cz/knizkohratkove-setkani/

http://msvarenska.cz/spolecne-basnickove-setkani/

http://msvarenska.cz/pohadkove-setkani-deti/

Muzikohrátky

Projekt je finančně podpořen městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 34.000 Kč.

Logo MOaP

Projekt zaměřený na hudební výchovu přirozeně doplňuje jak školní vzdělávací program, tak školní projekt Knížkohrátky zaměřený na podporu kladného vztahu k české literatuře. U dětí předškolního věku je velmi důležité tzv. činnostní učení a přijímání podnětů různými smysly. Spojení aktivit projektu Knížkohrátky s hudebními aktivitami tohoto projektu jsou pro děti velmi přínosné a pomohou nám dosáhnout u dětí žádoucího kladného vztahu k hudbě, potažmo k české hudbě.

Angličtina v MŠ Varenská 

Projekt je financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 částkou 145.000 Kč.

logo Ostrava

Náš domov

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Projekt Náš domov (CZ/FMP/11b/01/009) je financován z prostředků Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Povinná publicita - Logo barevné

Popis projektu

Náš domov – Aktivita č.2

Náš domov – Aktivita č.1

seminář 2seminář 4

 

 

Lípohrátky 2018!

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Projekt financován statutárním městem Ostrava částkou 100.000 Kč.

logo Ostrava

Popis projektu Lípohrátky 2018!

V rámci projektu byly pro děti vytvořeny originální pracovní sešity Českovníček a Lípohrátky (autoři: J. Severinová, S. Korcová, A. Dudek)

C 1 Obal - přední

Fotografie a video ze zahradní slavnosti dne 24. 10. 2018:

 

 

Babička a dědeček do školky

V období září 2018 až prosinec 2018 se tento projekt realizuje ve třídě U Medvídka. 

Projekt Babička a dědeček do školky spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Projekt má svá pravidla a provázanost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek

Více: https://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky/clanek-39

logo babika te dtem.indd

Fotografie:

1a1b1d