5. společné dopoledne

Ve středu 22. května jsme se všichni setkali na 5. společném dopoledni. V měsíci květnu jsme se prostřednictvím projektu Knížkohrátky ponořili do naučných knih, a tak jsme ve finále zhlédli tři originální vystoupení o lidském těle, jedno věnované včelkám a jedno naší krásné planetě Zemi. Na fotografii děti ze třídy U Ježka ukazují, co všechno na svém těle již znají. Takto společně se setkáme ještě jednou, a to i s rodiči a ostatními příznivci naší školky, na Závěrečné dne 18. 6. 2019 od 16.00 hodin. Těšíme se!!!

Projekt Knížkohrátky je finančně podpořen SMO.

5.dopoledne