Otevření MŠ

Vážení rodiče,

prosím Vás o aktuální nahlášení docházky Vašeho dítěte od 25. 5. 2020 (plánované otevření MŠ) včetně závazné doby (např. od 7.00 do 15.00 hodin) písemně na mail školy do 13. 5. 2020. Prosím o důkladné zvážení nutnosti přítomnosti dítěte. Doby od 6.00 do 7.15 a od 15.00 do 16.30 jsou určeny především pro pracující rodiče. Chceme tímto zamezit co nejmenšímu spojování dětí. Před nástupem do MŠ je nutné podepsat Čestné prohlášení (přiloženo). Prosím, prostudujte si všechny rizikové faktory. V nejbližší době Vás také seznámím s manuálem pro provoz MŠ, který bude vycházet z manuálu vydaného MŠMT (přiloženo). Věřím, že k rozhodnutí zařadit dítě do MŠ budete přistupovat zodpovědně a zohledňovat riziko nejen pro Vaše děti, Vaše rodiny, ale i pro ostatní, včetně personálu. Děkuji Vám za spolupráci. Stanislava Korcová

Čestné prohlášení

ochrana_zdravi_ms