Otevření MŠ od 25. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 mateřská škola zahajuje znovu provoz.Vedeme v evidenci docházku dětí, kterou jste nahlásili. Chceme zabránit co nejmenšímu spojování dětí, proto prosíme o dodržování Vámi nahlášených časů příchodů a odchodů. Čestná prohlášení budou připravena ve třídách. Pokud je budete mít již vytištěné a vyplněné, prosíme o aktuální datum. Přikládáme tzv. Manuál pro zákonné zástupce, kde jsou vymezeny podmínky pro účast ve vzdělávání v MŠ v současné situaci. S Manuálem je nutné se seznámit a podpisem tuto skutečnost potvrdit v šatnách dětí. Ranní scházení dětí od 6.00 hodin: Třída U Medvídka (děti ze tříd U Medvídka a U Myšky) a třída U Ježečka (děti ze tříd U Ježečka, U Zajíčka a U Sovičky). Podrobnější rozpis provozu jednotlivých tříd bude vyvěšen na vstupních dveřích. Prosíme o dodržování pravidel, která budou zveřejněna v prostorách školy. Děkujeme za spolupráci. Za tým mateřské školy Stanislava Korcová

 

Manuál pro zákonné zástupce

Čestné prohlášení