Úplata z předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

úplata za měsíc květen bude snížena: Dodatek č. 2

Za děti, které nebudou MŠ navštěvovat ani jeden den, můžete zažádat o osvobození od úplaty prostřednictvím Žádosti o osvobození od úplaty – květen, červen 2020, kterou je nutné odevzdat do 29. 5. 2020.

Stanislava Korcová