Úplata za předškolní vzdělávání – červenec, srpen 2020

Dodatek č. 3

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsících červenci a srpnu platí všechny děti, na které se nevztahuje osvobození dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.