Informace pro zákonné zástupce

Provoz letní prázdniny 2019

Organizace školního roku 2018-2019

Úplata 2018-2019

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání  – formulář je nutné vyplnit každý měsíc, kdy žádáte o osvobození od úplaty, a doložit potvrzení o pobírání sociální dávky 

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání – v případě uvolnění dítěte delší než 5 pracovních dnů

Oznámení o individuálním vzdělávání  – formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – MŠMT