Klub přátel školy – Naše dítě při MŠ Varenská

Kontakt na Klub přátel školy získáte na FB: https://www.facebook.com/groups/715733931809112/?epa=SEARCH_BOX