Ozdravné pobyty

Ozdravné pobyty dětí a rodičů v Luhačovicích

V měsíci prosinci 2017 se děti z MŠ zúčastnily se svými rodiči ozdravného pobytu v Luhačovicích, který byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy. Hlavním organizátorem projektu byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

logo Ostrava

 

Logo MOaP

 

ms_kraj_logo