Vítejte

Ve středu 22. května jsme se všichni setkali na 5. společném dopoledni. V měsíci květnu jsme se prostřednictvím projektu Knížkohrátky ponořili do naučných knih, a tak jsme ve finále zhlédli tři originální vystoupení o lidském těle, jedno věnované včelkám a jedno naší krásné planetě Zemi. Na fotografii děti ze třídy U Ježka ukazují, co všechno na svém těle již znají. Takto společně se setkáme ještě jednou, a to i s rodiči a ostatními příznivci naší školky, na Závěrečné dne 18. 6. 2019 od 16.00 hodin. Těšíme se!!!

Projekt Knížkohrátky je finančně podpořen SMO.

5.dopoledne

Ředitelka mateřské školy podle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhodla v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí těchto uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019:

Rozhodnutí o přijetí od 1. 9. 2019.

Žádáme o účast na první společné schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která se bude konat dne 28. 5. 2019 od 16.00 hodin ve třídě U Medvídka (růžová budova, první poschodí).

Výletníci ze Slovenska posílají vřelé pozdravy…..

Výletníci ze Slovenska