Vítejte

Dodatek č. 3

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsících červenci a srpnu platí všechny děti, na které se nevztahuje osvobození dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče nově přijatých dětí, dostavte se, prosím, dne 25. 6. 2020 v 15.00 hodin do mateřské školy (třída U Zajíčka, oranžový pavilón přízemí) na důležitou informační schůzku. S sebou, prosím, vezměte nově vytištěnou a lékařem potvrzenou přihlášku, pokud nebyla lékařem již potvrzena u zápisu. Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Děkuji za pochopení a těším se na naši spolupráci. Mgr. Stanislava Korcová

http://msvarenska.cz/wp-content/uploads/2017/03/%C5%BD%C3%A1dost-o-p%C5%99ijet%C3%AD-d%C3%ADt%C4%9Bte-pro-%C5%A1koln%C3%AD-rok-2020-2021.pdf

Provoz tříd od 25. 5. 2020