Vítejte

Dodatek č. 3

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsících červenci a srpnu platí všechny děti, na které se nevztahuje osvobození dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení rodiče,

úplata za měsíc květen bude snížena: Dodatek č. 2

Za děti, které nebudou MŠ navštěvovat ani jeden den, můžete zažádat o osvobození od úplaty prostřednictvím Žádosti o osvobození od úplaty – květen, červen 2020, kterou je nutné odevzdat do 29. 5. 2020.

Stanislava Korcová

Manuál pro zákonné zástupce

Čestné prohlášení