Plánujeme

Plán akcí 2020/2021

Datum Hodina Akce Pro koho
ZÁŘÍ
 

 

st 2. 9.

 

 

16. 00

Třídní schůzky – třídy U Ježečka, U Zajíčka:

–        16.00 – učebna Talentík (žlutá budova, přízemí),

–        Cca 16.30 – pokračování v jednotlivých třídách,

–        Schůzka bez přítomnosti dětí.

 

ZZ – účast velmi důležitá

 

po 7. 9.

 

16.00

Třídní schůzka – třída U Medvídka:

–        16.00 – učebna Talentík (žlutá budova, přízemí),

–        Cca 16.30 – pokračování ve vlastní třídě,

–        Schůzka bez přítomnosti dětí.

 

ZZ – účast velmi důležitá

 

st 9. 9.

 

16.00

Třídní schůzka – třída U Myšky:

–        16.00 – učebna Talentík (žlutá budova, přízemí),

–        Cca 16.30 – pokračování ve vlastní třídě,

–        Schůzka bez přítomnosti dětí.

 

ZZ – účast velmi důležitá

 

čt 10. 9.

 

16.00

Třídní schůzka – třída U Sovičky:

–        16.00 – učebna Talentík (žlutá budova, přízemí),

–        Cca 16.30 – pokračování ve vlastní třídě,

–        Schůzka bez přítomnosti dětí.

 

ZZ – účast velmi důležitá

 

út 15. 9.

 

16.30

Přednáška paní Mgr. Juliany Gajdošové (nejen) o rodičovství:

–        Přednáška pro rodiče i ostatní zájemce

–        Bližší informace naleznete v šatnách tříd, kde také v případě zájmu prosíme o zapsání Vaší účasti

–        Účastnický poplatek je hrazen z projektu školy, tudíž pro všechny ZDARMA

–        Akce bez přítomnosti dětí

 

 

 

ZZ a další zájemci

 

bude upřesněno

 

Dopol.

Sportovní dopoledne se Sokolem:

–        Dopoledne plné pohybu v rámci projektu Se Sokolem do života

 

D

21., 22., 23. 9. 9.30 Návštěva dopravního hřiště:

–        Lekce dopravní výchovy

 

 

D

 

st 30. 9.

 

15.00

Den srdce:

–        Odpolední akce pro děti a rodiče celé mateřské školy v rámci celoročního projektu (NE)obyčejné dny

 

 

D + R

ŘÍJEN
 

út 6.10

 

10.45

Divadlo v MŠ:

–        Divadlo Smíšek s pohádkou Hájovna u zeleného parůžku

–        Vybíráme 40 Kč

 

D

st 14. 10. Dopol. Vánoční focení dětí:

–        Pro přihlášené děti

–        Bližší informace naleznete v šatnách tříd

 

D

 

čt 15. 10.

 

10.30

Divadlo loutek:

–        Pohádka Hrnečku, vař!

–        Zpoplatněno

D

Třídy U Medvídka, U Sovičky

LISTOPAD
 

čt 5. 11.

 

Dopol.

Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie paní Mgr. V. Gavlasové

–        Vybíráme 60 Kč

 

D

pá 13.11. 15.00 Podzimní brigáda:

–        Tradiční podzimní (nejen) hrabání listí s vůní chutného občerstvení

D+R
 

po 23. 11.

 

Dopol.

Koncert Orana Etkina:

–        Jazzový koncert mimo MŠ

–        Vybíráme cca 100 Kč (cena bude upravena dle aktuálních podmínek)

 

D

(dle zájmu)

PROSINEC
bude upřesněno Dopol. Mikulášská nadílka:

–        Tradiční dopolední nadílka ve spolupráci s ZŠ Gen. Píky

 

D

 

st 9. 12.

 

10.30

Divadlo Letadlo:

–        Divadlo v MŠ

–        Vybíráme 45 Kč

 

D

bude upřesněno Odpol. Posezení u vánočního stromečku:

–        Odpolední akce jednotlivých tříd, ve kterých se dozvíte také bližší informace

D + R
LEDEN
 

Út 5. 1.

 

10.45

Divadlo v MŠ:

–        Divadlo Smíšek s pohádkou Rýmatá princezna

–        Vybíráme 40 Kč

 

D

ÚNOR
út 9. 2. Dopol. Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie paní Mgr. V. Gavlasové

–        Vybíráme 60 Kč

D
bude upřesněno Dopol. Karneval:

–        Tradiční „maškarní“ pro děti a jejich rodiče

D
BŘEZEN
bude upřesněno Odpol. Jarní tvoření a objevování:

–        Odpolední tvoření pro děti a rodiče

D + R
DUBEN
 

čt 15. 4.

 

10.45

Divadlo v MŠ:

–        Divadlo Smíšek s pohádkou O neposlušném autíčku

–        Vybíráme 40 Kč

 

D

KVĚTEN
út 11. 5. Dopol. Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie paní Mgr. V. Gavlasové

–        Vybíráme 60 Kč

D
bude upřesněno Odpol. Den rodiny – Den Slunce:

–        Sobotní výlet pro celé rodiny

ČERVEN
út 1. 6.

(bude upřesněno)

 

Dopol.

MDD:

–        Dopolední oslava dne dětí

 

D

(bude upřesněno) Závěrečná:

–        Rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ

 

D + R

 

Zkratky:

D – děti (Většinou dopolední akce pro děti. U každé akce bude upřesněno, pro které děti je akce určena – buď uvedením názvu třídy, nebo upřesněním věku. Pokud se jedná o akci spojenou s finančními náklady, není povinností, aby se dítě této akce účastnilo. Pokud s účastí nesouhlasíte, nahlaste prosíme tuto skutečnost učitelce ve třídě. Pro dítě bude zajištěn náhradní program.)

D+R – děti + rodiny (Tyto akce jsou primárně organizovány proto, aby si je užily rodiny společně dohromady! Jste všichni srdečně vítáni! Většinou z organizačních důvodů zjišťujeme počet účastníků předem, prosíme sledujte informace v šatnách.)

ZZ – zákonní zástupci (Pro akce určené pouze pro zákonné zástupce není zajištěno hlídání dětí. Prosíme, abyste děti zanechali v laskavé péči ostatních členů rodiny. Přispějete tak k hladkému průběhu schůzek a dalších akcí. Děkujeme za pochopení.)