Plánujeme

Plán akcí 2019/2020

Datum

Hodina

Akce

Pro koho

ZÁŘÍ
 

 

3. 9

 

 

16. 30

Třídní schůzky:

–        16.00 – scházení ve třídě u Myšky, možnost zaplacení členského                  příspěvku Klubu rodičů

–        16. 30 – cca 17.15 společná schůzka pro celou MŠ,

–        cca 17.15 – cca 18.15 schůzky v jednotlivých třídách,

–        schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

 

 

ZZ – účast velmi důležitá

11. 9.

10.30

Divadlo loutek:

–        loutková pohádka „Jak šlo vejce na vandr“,

–        vybíráme 50 Kč.

Třídy:

U Medvídka

U Myšky

U Sovičky

16. 9.

10.30

Divadlo Smíšek:

–        pohádka O třech medvědech,

–        vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti

17. 9.

16.00

FAJNY KOPEC:

–        zábavné odpoledne celé školy,

–        slavnostní osázení našeho Fajneho kopce díky dotace OZO,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

 

D+R

 

ŘÍJEN
 

9. 10.

 

dopoledne

Vánoční focení dětí:

–        na základě Vašeho zájmu,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D – nahlášené dětí

 

 

 

 

 12.10

 

TATÍNKOVA POHÁDKA – zábavné odpoledne:

–        třídní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        bližší informace naleznete v šatnách tříd.

 

SOBOTNÍ VÝLET – dopolední výlet, který nám odstartuje naše společné RODINKOVÁNÍ.

 

D + R

 

31. 10.

 

10.30

Divadlo Letadlo.

–        Pohádka Průzkumníci v lese,

–        Vybíráme 40 Kč.

D – všechny děti

LISTOPAD
 

15. 11.

 

15.00

Brigáda na školní zahradě:

–        hrabání listí a úklid na školní zahradě ve spolupráci s Klubem rodičů.

 

D+R

 

 29. 11

 

8.30

Divadlo Smíšek:

–        pohádka Čert a Káča,

–        vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti

PROSINEC
 

 

 

 

10.00.

Mikulášská nadílka:

–        tradiční nadílka pro děti ve spolupráci se ZŠ Gen. Píky.

D – všechny děti

 

10. 12.

 

dopoledne

Muzikohrátky:

–        lekce muzikoterapie pod vedením paní Vlaďky Gavlasové ,

–        vybíráme 45 Kč.

 

D – všechny děti

 

 

 

cca 16.00

POHÁDKA STREJDY A TETY – zábavné odpoledne spojené s posezením u vánočního stromečku:

–         třídní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D+R

LEDEN
 

23.1.

 

16. 00

Zápis nanečisto:

–        akce pro děti, které čeká zápis do ZŠ,

–        ve spolupráci se ZŠ Gen. Píky.

 

D+R

 

 

 

cca 16.00

POHÁDKA BABIČKY A DĚDEČKA  – zábavné odpoledne:

–        třídní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D + R

ÚNOR
 

20. 2.

 

17. 00

Dětský karneval:

–        odpolední zábavná akce pro děti a jejich rodiny organizovaná Klubem rodičů

 

D+R

BŘEZEN
 

 

 

 

cca 16.00

SOUROZENECKÁ POHÁDKA – zábavné odpoledne:

–        třídní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D + R

10. 3.

 

dopoledne

 

Muzikohrátky:

–        lekce muzikoterapie pod vedením paní Vlaďky Gavlasové ,

–        vybíráme 45 Kč.

D – všechny děti

DUBEN

2 4.

10.30

Divadlo Smíšek:

–        pohádka Jak chtěl skřítek Nervík zastavit jaro,

–        vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti

KVĚTEN
 

4. 5.

 

 

Muzikohrátky:

–        lekce muzikoterapie pod vedením paní Vlaďky Gavlasové ,

–        vybíráme 45 Kč.

 

D – všechny děti

 

11. – 15. 5.

 

cca 16.00

MAMINČINA POHÁDKA – zábavné odpoledne:

–        školní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D + R

28. 5.

dopol.

Školní výlet

–        výlet na Bílou

děti ze třídy U Ježečka vzhledem ke svému věku budou mít výlet v okolí MŠ

D – všechny děti

ČERVEN
 

10.00

Mezinárodní den dětí:

–        dopolední akce pro děti celé MŠ

 

D – všechny děti
 

3. 6.

 

10. 30

Divadlo Smíšek:

–        pohádka Malované zpívánky,

–        vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti
 

11. 6.

 

16. 00

Závěrečná aneb Loučíme se školáky – školní akce

–        školní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D+R


Zkratky:

D – děti (Většinou dopolední akce pro děti. U každé akce bude upřesněno, pro které děti je akce určena – buď uvedením názvu třídy, nebo upřesněním věku. Pokud se jedná o akci spojenou s finančními náklady, není povinností, aby se dítě této akce účastnilo. Pokud s účastí nesouhlasíte, nahlaste tuto skutečnost učitelce ve třídě. Pro dítě bude zajištěn náhradní program.)

D+R – děti + rodiny (Tyto akce jsou primárně organizovány proto, aby si je užily rodiny společně dohromady! Jste všichni srdečně vítáni! Většinou z organizačních důvodů zjišťujeme počet účastníků předem, prosíme, sledujte informace v šatnách.)

ZZ – zákonní zástupci (Pro akce určené pouze pro zákonné zástupce není zajištěno hlídání dětí. Prosíme, abyste děti zanechali v laskavé péči ostatních členů rodiny. Přispějete tak k hladkému průběhu schůzek. Děkujeme za pochopení.)