Plánujeme

Plán akcí 2018/2019

 

 

Datum Hodina Akce Pro koho
KVĚTEN
 

 

 

 

cca od 16.00

Den rodiny:

–         odpolední akce jednotlivých tříd pro děti a jejich rodiny,

–         bližší informace budou zveřejněny v šatnách tříd.

 

 

D + R

 15. + 16. 5. Aktivita projektu Náš domov:

–         výlet do Klokočova za poznáváním slovenského venkova.

Pro děti zapojené do projektu
16. 5. 10. 30 Divadlo smíšek:

–         pohádka Vynálezy strýčka Koumese,

–         vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti
 

31. 5.

 

10.00

 

Mezinárodní den dětí:

–         dopolední akce pro děti celé MŠ

 

D – všechny děti
ČERVEN
 12. 6.  dopoledne Aktivita projektu Náš domov:

–         zábavné úkoly vycházející z projektu Recyklohraní pro děti spřátelených mateřských škol na naší školní zahradě

– výlet na kozí farmu (pro ostatní děti)

Pro děti zapojené do projektu
18. 6. 16. 00 Závěrečná aneb Loučíme se školáky – školní akce

–         zábavné dopoledne pro děti a jejich rodiny

 

D+R

 

20. 6.

 

dopoledne

Školní výlet

–         výlet na Bílou

–         děti ze třídy U Ježečka vzhledem ke svým věkovým požadavkům budou mít výlet v okolí MŠ

D – všechny děti

 

Zkratky:

D – děti (Většinou dopolední akce pro děti. U každé akce bude upřesněno, pro které děti je akce určena – buď uvedením názvu třídy, nebo upřesněním věku. Pokud se jedná o akci spojenou s finančními náklady, není povinností, aby se dítě této akce účastnilo. Pokud s účastí nesouhlasíte, nahlaste tuto skutečnost učitelce ve třídě. Pro dítě bude zajištěn náhradní program.)

D+R – děti + rodiny (Tyto akce jsou primárně organizovány proto, aby si je užily rodiny společně dohromady! Jste všichni srdečně vítáni! Většinou z organizačních důvodů zjišťujeme počet účastníků předem, prosíme, sledujte informace v šatnách.)

ZZ – zákonní zástupci (Pro akce určené pouze pro zákonné zástupce není zajištěno hlídání dětí. Prosíme, abyste děti zanechali v laskavé péči ostatních členů rodiny. Přispějete tak k hladkému průběhu schůzek. Děkujeme za pochopení.)