Plánujeme

Plán akcí 2019/2020

 

Datum

Hodina

Akce

Pro koho

BŘEZEN
 

březen – duben

 

 

cca 16.00

SOUROZENECKÁ POHÁDKA – výlet do ZOO

–        školní výlet pro celé rodiny v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ spojený s akcí VÍKEND BEZ TELEVIZE

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D + R

10. 3.

 

dopoledne

 

Muzikohrátky:

–        lekce muzikoterapie pod vedením paní Vlaďky Gavlasové ,

–        vybíráme 45 Kč.

D – všechny děti

DUBEN

2 4.

10.30

Divadlo Smíšek:

–        pohádka Jak chtěl skřítek Nervík zastavit jaro,

–        vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti

KVĚTEN
 

4. 5.

 

 

Muzikohrátky:

–        lekce muzikoterapie pod vedením paní Vlaďky Gavlasové ,

–        vybíráme 45 Kč.

 

D – všechny děti

 

11. – 15. 5.

 

cca 16.00

MAMINČINA POHÁDKA – zábavné odpoledne:

–        školní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D + R

28. 5.

dopol.

Školní výlet

–        výlet na Bílou

děti ze třídy U Ježečka vzhledem ke svému věku budou mít výlet v okolí MŠ

D – všechny děti

ČERVEN
 1. 6.

10.00

Mezinárodní den dětí:

–        dopolední akce pro děti celé MŠ

 

D – všechny děti
 

3. 6.

 

10. 30

Divadlo Smíšek:

–        pohádka Malované zpívánky,

–        vybíráme 35 Kč.

D – všechny děti
 

11. 6.

 

16. 00

Závěrečná aneb Loučíme se školáky – školní akce

–        školní setkání v rámci celoročního projektu RODINKOVÁNÍ,

–        rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ,

–        bližší informace naleznete v šatnách svých tříd.

 

D+R


Zkratky:

D – děti (Většinou dopolední akce pro děti. U každé akce bude upřesněno, pro které děti je akce určena – buď uvedením názvu třídy, nebo upřesněním věku. Pokud se jedná o akci spojenou s finančními náklady, není povinností, aby se dítě této akce účastnilo. Pokud s účastí nesouhlasíte, nahlaste tuto skutečnost učitelce ve třídě. Pro dítě bude zajištěn náhradní program.)

D+R – děti + rodiny (Tyto akce jsou primárně organizovány proto, aby si je užily rodiny společně dohromady! Jste všichni srdečně vítáni! Většinou z organizačních důvodů zjišťujeme počet účastníků předem, prosíme, sledujte informace v šatnách.)

ZZ – zákonní zástupci (Pro akce určené pouze pro zákonné zástupce není zajištěno hlídání dětí. Prosíme, abyste děti zanechali v laskavé péči ostatních členů rodiny. Přispějete tak k hladkému průběhu schůzek. Děkujeme za pochopení.)