Pohyb s radostí

Projekt je financován Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

Logo MOaP

Školní rok 2018/2019

Pohyb s radostí

I ve školním roce 2018/2019 mateřská škola obdržela od zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v rámci projektu Pohyb s radostí finanční příspěvek. Částka 55.000 Kč byla použita na zakoupení dalších balančních a senzorických souprav. Ty jsou k dispozici již v každé třídě. Opět byl zaplacen plavecký kurz pro nejstarší děti. Tentokrát se ho účastní celkem 18 dětí. 

Školní rok 2017/2018

Pohyb s radostí

Městský obvod MOaP ve školním roce 2017/2018 opět přispěl mateřské škole na zakoupení tělovýchovného náčiní k rozvíjení pohybových dovedností dětí. Tentokrát jsme se zaměřili na relaxační cvičení a zakoupili jsme různorodé masážní a balanční pomůcky. Z finančních prostředků je taktéž hrazen plavecký kurz pro 16 dětí z MŠ. Celkový finanční příspěvek činil 50.000 Kč.

Školní rok 2016/2017

Atletická školka

Městský obvod MOaP ve školním roce 2016/2017 opět přispěl mateřské škole na zakoupení tělovýchovného náčiní k rozvíjení pohybových dovedností dětí. Letos jsme se zaměřili na pohybové aktivity venku, koupili jsme pro děti například branky, hokejky, míče, basketbalový koš a překážky na přeskakování.