TALENTÍK

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Projekt mateřské školy zaměřený na systematickou podporu intelektového nadání v předškolním věku financovaný statutárním městem Ostrava (2017, 2018, 2020).

logo Ostrava

Školní rok 2019/2020

Pro rok 2020 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 finanční příspěvek ve výši 410.000 Kč.

V říjnu 2019 proběhla v mateřské škole ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání tzv. virtuální hospitace na téma „Principy práce s nadanými dětmi v běžné mateřské škole“. Prosím, podívejte sehttps://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=16644

Školní rok 2018/2019

Reportáž televize Polar o projektu Talentík a aktivitě Honzík a Numeráčci 2019:

https://polar.cz/porady/centrum-ostravy/miniexpres-centra-ostravy-22-02-2019-17-52

Školní rok 2017/2018

Projekt financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018, II. kolo ve výši 370.000 Kč a pro rok 2018 ve výši 450.000 Kč.

Z finančního příspěvku byla zřízena speciální učebna TALENTÍKhttp://msvarenska.cz/ucebna-talentik/

Projekt Talentík byl představen na konferenci Talentamangement Ostrava 2018 v březnu 2018 ředitelkou školy prostřednictvím následující prezentace. Více o konferenci se dozvíte na: http://konference.sperseus.cz/