Zaměstnanci školy

 

Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Korcová

Zástupkyně ředitelky školy: Bc. Jana Richterová

Učitelky: 

 • Třída U Medvídka: Bronislava Laryšová, Jana Jarčíková
 • Třída U Myšky: Hana Ferfecká, Mgr. Lucie Wybraniecová, Mgr. Stanislava Korcová
 • Třída U Sovičky: Jarmila Cháňová, Bc. Jana Richterová, Mgr. Lucie Wybraniecová
 • Třída U Ježka: Bc. Radka Wozniaková, Mgr. Lenka Matulová
 • Třída U Zajíčka: Bc. Věra Králová, Mgr. Tereza Gembalová

Asistentky pedagoga:

 • Třída U Medvídka: Adriana Murgašová
 • Třída U Zajíčka: Bc. Klára Šimková

Chůva:

 • Třída U Ježka: Taťána Kopřivová 

Provozní zaměstnanci:

 • Vedoucí provozu, asistentka ředitelky školy: Jitka Severinová
 • Ekonomka školy a školní jídelny: Eva Báliková
 • Pracovnice úklidu: Zlatuše Teplá, Taťána Kopřivová, Naděžda Čechová, Hana Kiliánová
 • Pracovnice školní jídelny: Kamila Hornáčková – vedoucí kuchařka, Zuzana Kristiánová, Jana Sochorková, Naděžda Čechová