2017

Za tajemstvím motýlů

Projekt financován statutárním městem Ostrava ve výši 500.000 Kč.

logo Ostrava

Ředitelka školy představila projekt v rámci konference Talentmanagement 2017 (říjen 2017) níže uvedenou prezentací.