2018/2019

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Polytechnika 2019

Projekt byl finančně podpořen SMO částkou 420.000 Kč v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti  technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019.

logo Ostrava

Cílem projektu v obecné rovině byla systematická příprava dětí předškolního věku na práci. Již v tomto věku je nutné, aby si děti na práci zvykly, aby pochopily její smysl. Právě v tomto věku se začínají formovat morální vlastnosti jako je pocit zodpovědnosti, cílevědomosti, pracovní odvahy, sebekázně, které prostřednictvím pracovních činností rozvíjíme spolu s prohlubováním smyslového vnímání, fantazie, senzomotorické dovednosti, nervosvalové koordinace, intelektu, technické představivosti, myšlení, tvořivosti, smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc.

Knížkohrátky

Projekt byl finančně podpořen SMO částkou 80.000 Kč.

logo Ostrava

Hlavním cílem projektu bylo probouzet v dětech zájem o knihy a nepřímo tak rozvíjet čtenářství. Prostřednictvím knih jsme vedli děti k dovednosti naslouchat, přemýšlet, rozvíjeli jsme oblast fantazie a představivosti, obohacovali jejich slovní zásobu a zdokonalovali tak dovednost vyjadřování.

Celý projekt byl prezentován v rámci již tradiční zahradní slavnosti Závěrečné 18. 6. 2019:

https://msvarenska.cz/zaverecna-2019/

V rámci projektu se konala společná dopoledne:

https://msvarenska.cz/mame-radi-encyklopedie/

https://msvarenska.cz/zviratkove-setkani/

https://msvarenska.cz/knizkohratkove-setkani/

https://msvarenska.cz/spolecne-basnickove-setkani/

https://msvarenska.cz/pohadkove-setkani-deti/

Muzikohrátky

Projekt byl finančně podpořen městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 34.000 Kč.

Logo MOaP

Projekt zaměřený na hudební výchovu přirozeně doplňoval jak školní vzdělávací program, tak školní projekt Knížkohrátky zaměřený na podporu kladného vztahu k české literatuře. U dětí předškolního věku je velmi důležité tzv. činnostní učení a přijímání podnětů různými smysly. Spojení aktivit projektu Knížkohrátky s hudebními aktivitami tohoto projektu byly pro děti velmi přínosné a pomohly nám dosáhnout u dětí žádoucího kladného vztahu k hudbě, potažmo k české hudbě.

Angličtina v MŠ Varenská 

Projekt byl financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 částkou 145.000 Kč.

logo Ostrava

Z finančního příspěvku byla mimo jiné pokryta výuka angličtiny rodilou mluvčí ve třídě U Sovičky. Seznamování s angličtinou bylo prováděno metodou CLIL. Angličtina děti provázela každodenními činnostmi, byly taktéž realizovány ucelené bloky i lekce pro děti a rodiče (viz foto). Projekt byl ukončen společným odpolednem s prezentací celoroční práce.

Aj - děti a rodiče

..

Náš domov

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Projekt Náš domov (CZ/FMP/11b/01/009) byl financován z prostředků Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Povinná publicita - Logo barevné

Popis projektu

Náš domov – Aktivita č.4

Foto

Náš domov – Aktivita č. 3:

Náš domov – Aktivita č.2

Svět techniky

Náš domov – Aktivita č.1

 

 

Lípohrátky 2018!

Projekt financován statutárním městem Ostrava částkou 100.000 Kč.

logo Ostrava

V rámci projektu byly pro děti vytvořeny originální pracovní sešity Českovníček a Lípohrátky (autoři: J. Severinová, S. Korcová, A. Dudek)

C 1 Obal - přední

Fotografie a video ze zahradní slavnosti dne 24. 10. 2018:

 

 

Babička a dědeček do školky

V období září 2018 až prosinec 2018 se tento projekt realizuje ve třídě U Medvídka. 

Projekt Babička a dědeček do školky spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Projekt má svá pravidla a provázanost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek

Více: https://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky/clanek-39

logo babika te dtem.indd

Fotografie:

1a1b1d