Sportovní den

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 paní učitelky uspořádaly pro děti všech tříd velký SPORTOVNÍ DEN, jehož aktivity vycházely ze zapojení do projektu České obce sokolské. Všichni sportovci za své výkony obdrželi medaile a diplomy. Každé dítě dostalo také sešit, do kterého si bude v průběhu celého školního roku pomocí nálepek zaznamenávat své sportovní pokroky. Na tento sešit prosíme o příspěvek ve výši symbolických 20 Kč, který zasíláme ČOS. Děkujeme a věříme, že společným působením povedeme děti k aktivnímu trávení volného času.

Sportovní den