Vážení rodiče a návštěvníci školy, chtěla bych Vám všem připomenout povinnost nosit ve vnitřních prostorách mateřské školy roušku (či jinou ochranu dýchacích cest). Toto nařízení je v platnosti již od 10.9.2020. Rouška nechrání pouze Vás, ale i ty ostatní. Prosím, buďte ohleduplní. Vedeme děti k dodržování pravidel a toto je v současné době jedno z pravidel pro dospělé. Děkuji Vám, že jdete svým dětem příkladem. Přeji všem hlavně zdraví!  Stanislava Korcová