Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém roce 2021 a přeji všem hlavně pevné zdraví a optimistickou mysl, které zajisté budeme potřebovat. 😊

Zároveň se na Vás obracím s žádostí o zvážení docházky Vašeho dítěte. K dnešnímu dni máme 3 zaměstnance v karanténě. Z tohoto důvodu bude docházet ke spojování tříd. Pokud by bylo ve Vašich možnostech si dítě nechat doma, velmi tím pomůžete k zajištění provozu MŠ. Děkuji Vám za spolupráci a vstřícnost. Stanislava Korcová