Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m