Vážení rodiče, přestože nemám žádné oficiální informace, předpokládám, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude mateřská škola nadále uzavřena. Ihned, až získám informace z MŠMT, budu Vás informovat. Prosím, abyste nadále byli v kontaktu s učitelkami svých tříd a reagovali na jejich maily (hlavně rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou). Přeji Vám pevné zdraví a k tomu veselou mysl. Stanislava Korcová