Veřejná zakázka

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku s názvem Přírodní zahrada Varenská 2a – II.etapa.

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 – Technická zpráva

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č.3 – Seznam položek