Školné, stravné

Vážení rodiče,

nemám ještě žádné oficiální informace, ale nepředpokládám, že bychom mateřskou školu otevřeli do konce měsíce března. Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (školné) vám zohledníme běžným způsobem, tedy v tomto případě při platbě za měsíc květen. Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezké jarní dny. Stanislava Korcová