Docházka do MŠ

Vážení rodiče,

dle aktuálních informací Vám oznamuji, že od 12.4.2021 mohou do MŠ nastoupit i děti, na které se nevztahuje povinná předškolní docházka, a to v případě, když jeden ze zákonných zástupců pracuje v níže uvedených profesích a tuto skutečnost doloží potvrzením zaměstnavatele. V případě, že budete mít o umístění Vašeho dítěte zájem, prosím o okamžité nahlášení z důvodu zajištění provozu školy dle vládních nařízení. Děkuji Vám za spolupráci. Stanislava Korcová

“Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.” (Zdroj: Manuál k provozu škol vydaný 6.4.2021)