Vyhodnocení dotazníků – červen 2021

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za zapojení do dotazníkového šetření a předkládám Vám jeho zpracování.

S přáním krásného léta

Stanislava Korcová

Dotazník pro rodiče – červen 2021