Informace pro rodiče dětí zapsaných k prázdninovému provozu

Informace pro rodiče dětí zapsaných k prázdninovému provozu od 2. 8. 2021:

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 9. 7. 2021

https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html