Prázdninový provoz

Vážení rodiče, od 2.8.2021 do 13.8.2021 bude v naší mateřské škole probíhat provoz pro přihlášené děti. Seznamy dětí jsou zveřejněny na vchodech jednotlivých tříd. První den nástupu dítěte je nutné vyplnit Čestné prohlášení vztahující se k návratu ze zahraničí a vycházející z nařízení MŠMT, které je uveřejněno v předchozím příspěvku a zjednodušeně v přiloženém souboru. Děkuji vám všem za vstřícnou spolupráci a přeji krásné léto. Stanislava Korcová

Pravidla pro přijetí dítěte do MŠ od 2.8.2021 – schéma