Provoz od 1.9.2021

Vážení rodiče,

nástup dětí do mateřské školy se nám neúprosně blíží. Věnujte prosím pozornost informacím v přiložených dokumentech. Zajisté přispějí k pohodovému startu do nového školního roku. 🙂

Na všechny se moc těšíme!

Za kolektiv MŠ Stanislava Korcová

Provoz tříd

Covid-19

Pravidla pro přijeti dítěte do MŠ

Adaptace

Povinná předškolní docházka

Potřebné věci pro pobyt v MŠ

Poznámka: Čestné prohlášení bude připraveno ve třídách dětí.

Od 1.9.2021 je zahrada mateřské školy otevřena pro veřejnost, a to každý všední den od 16.00 do 18.00 hodin. Návštěvníci jsou povinni dodržovat

Provozní řád.

Dále si dovolujeme upozornit na stále probíhající rekonstrukci části školní zahrady. Prosíme o respektování zákazu vstupu do této části (je ohraničena bezpečnostní páskou). Věříme, že se nám brzy dílo podaří ukončit a nabídneme Vám příjemné posezení s knihobudkou a dalšími zajímavými prvky. Děkujeme za pochopení. 🙂