Individuální konzultace

Vážení rodiče,

ve všech třídách vám v tomto období paní učitelky nabízejí možnost tzv. individuální konzultace. Jedná se o setkání, kdy si společně projdete portfolio vašeho dítěte a budete seznámeni jak s jeho pokroky, tak s oblastmi dalšího možného rozvoje. Je to jedinečná příležitost si v klidu povykládat s odbornicemi, které vidí dítě ve zcela jiných situacích než vy sami doma. Naším cílem je prohloubit vzájemnou spolupráci, která se odrazí v harmonickém působení na dítě.

Těšíme se na společná setkání.

Za pedagogický tým Stanislava Korcová