Dodržování pravidel

Připomínáme dodržování zákazu vjezdu k budově školy.