Ve středu 6.12.2023 k nám do mateřské školy zavítala vzácná návštěva. Mikulášská družina obdarovala děti ve všech třídách nejen dobrotami, ale i knihou korespondující s celoročním projektem školy Voda není nuda!

Děkuji všem rodičům za finanční příspěvky, ze kterých se dárky pro děti nakupují, i našim stálým dodavatelům za ovoce a drobné pochutiny. Velké díky patří zaměstnankyním školy, které pro děti vše skvěle připravily a zrealizovaly.

Pohodové adventní dny všem přeje Stanislava Korcová