Vážení rodiče,

s účinností od 1.1.2024 byly vydány dodatky ke Školnímu řádu a ke Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání. K dispozici jsou v sekci: Informace – Dokumenty školy. V tištěné podobě jsou k dispozici v šatnách tříd. Prosím o seznámení s jejich obsahem.

Děkuji pěkně za spolupráci.

Mgr. Stanislava Korcová