Zahájení stavby

Vážení rodiče,

v úterý 18.6.2024 bude zahájena v mateřské škole rekonstrukce střechy. Pohyb na školní zahradě bude omezený.

Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti, dohlížejte na své děti a respektujte vyznačené zákazy. Děkuji za spolupráci.

Stanislava Korcová