Babička a dědeček do školky – 2018

V období září 2018 až prosinec 2018 se tento projekt realizuje ve třídě U Medvídka. 

Projekt Babička a dědeček do školky spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Projekt má svá pravidla a provázanost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek

Více: https://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/babicka-a-dedecek-do-skolky/clanek-39

logo babika te dtem.indd

Fotografie z druhého čtecího týdne:

2a2b2c

Fotografie z prvního čtecího týdne s babičkou Janou:

1a1b1c1d