Doplňkové programy

Doplňkové programy: Vzdělávání v naší mateřské škole je obohaceno o tzv. doplňkové programy. 

Školáček

V rámci projektu Š K O L (K) A je dětem poskytována systematická příprava pro vstup do základního vzdělávání. Skupiny dětí s povinnou předškolní docházkou jednotlivých tříd pravidelně pracují v učebně TALENTÍK – https://msvarenska.cz/ucebna-talentik/.

Pro plynulý přechod dětí do základní školy úzce spolupracujeme se základními školami, psychology a dalšími odborníky.  Projekt v celém svém znění je k dispozici v šatnách dětí v šanonu s ostatními dokumenty školy.

Talentík

S dětmi vykazujícími nadání a zájem v oblasti přírodních věd pracujeme v rámci projektu Talentík:

https://msvarenska.cz/projekt-talentik/.

..Angličtina

Seznamování s anglickým jazykem prostřednictvím metody CLIL probíhá ve dvou třídách – U Sovičky a U Myšky. Je zajišťováno kvalifikovanými učitelkami mateřské školy a rodilou mluvčí ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf Ostrava.

Více informací o výuce angličtiny v předškolním věku se dozvíte zde: Angličtina MŠO Varenská 2a, p.o.

Plavání

Lekce plavání jsou organizovány převážně pro děti od pěti let. Dlouhodobě spolupracujeme s ZŠ Gen. Píky. Lekce budou realizovány na základě aktuálních protiepidemiologických nařízení.