Doplňkové programy a kroužky

Doplňkové programy: Vzdělávání v naší mateřské škole je obohaceno o tzv. doplňkové programy. 

Školáček

V rámci projektu Š K O L (K) A je dětem poskytována systematická příprava pro vstup do základního vzdělávání. Skupiny dětí s povinnou předškolní docházkou jednotlivých tříd pravidelně pracují v učebně TALENTÍK – https://msvarenska.cz/ucebna-talentik/.

Pro plynulý přechod dětí do základní školy úzce spolupracujeme se základními školami, psychology a dalšími odborníky.  Projekt v celém svém znění je k dispozici v šatnách dětí v šanonu s ostatními dokumenty školy.

Talentík

S dětmi vykazujícími nadání a zájem v oblasti přírodních věd pracujeme v rámci projektu Talentík:

https://msvarenska.cz/projekt-talentik/.

..Angličtina

Seznamování s anglickým jazykem prostřednictvím metody CLIL probíhá ve dvou třídách – U Sovičky a U Myšky. Je zajišťováno kvalifikovanými učitelkami mateřské školy a rodilou mluvčí ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf Ostrava.

Více informací o výuce angličtiny v předškolním věku se dozvíte zde: Angličtina MŠO Varenská 2a, p.o.

Plavání

Lekce plavání jsou organizovány převážně pro děti od pěti let. Dlouhodobě spolupracujeme s ZŠ Gen. Píky. Lekce budou realizovány na základě aktuálních protiepidemiologických nařízení.

Zájmové kroužky: Pro školní rok 2021/2022 plánujeme níže uvedenou nabídku zájmových kroužků s předpokládaným začátkem v druhém pololetí, a to na základě aktuálních protiepidemiologických opatření.

Prosíme, mějte na paměti, že zařazení dítěte do kroužku by mělo být podloženo jeho zájmen o určitou oblast (nikoli zájmem dospělých). Tyto kroužky probíhají v odpoledních hodinách a jsou zpoplatněny. .

.

.Malý hasič – záchranář

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Ostrava – Heřmanice a pod vedením profesionálního hasiče se děti seznámí nejen s prací hasičů, ale budou vedeny k zodpovědnosti za své chování a motivovány k pomoci druhým.

Hra na flétnu

Zdravé pískání pod vedením paní učitelky Bc. Radky Wozniakové. Podmínkou je vlastní flétna dítěte. Pro děti především od 5 let.