Doplňkové programy

Doplňkové programy (projekty): 

ŠKOL(K)A

V rámci doplňkového programu Š K O L (K) A je dětem poskytována systematická příprava pro vstup do základního vzdělávání. Skupiny dětí s povinnou předškolní docházkou jednotlivých tříd pravidelně pracují v učebně TALENTÍK – https://msvarenska.cz/ucebna-talentik/.

Pro plynulý přechod dětí do základní školy úzce spolupracujeme se základními školami, psychology a dalšími odborníky.  Program v celém svém znění je k dispozici v šatnách dětí v šanonu s ostatními dokumenty školy.

Talentík

S dětmi vykazujícími vyšší potenciál v intelektové oblasti a zájem o základy přírodních věd pracujeme v rámci projektu Talentík:

https://msvarenska.cz/projekt-talentik/.

..Angličtina

Seznamování s anglickým jazykem probíhá ve třech třídách – U Sovičky, U Medvídka a U Myšky. Je zajišťováno kvalifikovanými učitelkami mateřské školy, případně rodilou mluvčí. Náklady jsou hrazeny z finančního příspěvku SMO.

Více informací o výuce angličtiny v předškolním věku se dozvíte zde: https://msvarenska.cz/anglictina-v-ms-varenska/

Basketbalový klub 

Děti s povinnou předškolní docházkou se účastní  cca 1x týdně sportovních lekcí v hale Tatran. Lekce jsou hrazeny z projektů zřizovatele (Mob MOaP). 

Hasičský záchranný sbor MSK

Profesionální hasiči zajišťují v mateřské škole dětem preventivní program dle aktuálních podmínek (např. ukázka hasičské techniky), pod vedením dobrovolných hasičů pak probíhají pravidelné ucelené lekce tzv. “hasičské přípravky” cca 1x týdně, které jsou věnovány jak prevenci, tak i pohybu. Lektorné je hrazeno z příspěvku zřizovatele (Mob MOaP). 

… 

Šachová hra 

Děti se zájmem o šachovou hru absolvují 1x týdně lekci hrazenou z finančního příspěvku SMO na projekt Talentík 2023.

Plavání

Lekce plavání jsou organizovány převážně pro děti od pěti let. Dlouhodobě spolupracujeme s ZŠ Gen. Píky. Lekce budou realizovány na základě aktuálních podmínek školy.