Doplňkové programy

Doplňkové programy (projekty): 

ŠKOL(K)A

V rámci doplňkového programu Š K O L (K) A je dětem poskytována systematická příprava pro vstup do základního vzdělávání. Skupiny dětí s povinnou předškolní docházkou jednotlivých tříd pravidelně pracují v učebně TALENTÍK – https://msvarenska.cz/ucebna-talentik/.

Pro plynulý přechod dětí do základní školy úzce spolupracujeme se základními školami, psychology a dalšími odborníky.  Program v celém svém znění je k dispozici v šatnách dětí v šanonu s ostatními dokumenty školy.

Talentík

S dětmi vykazujícími vyšší potenciál v intelektové oblasti a zájem o základy přírodních věd pracujeme v rámci projektu Talentík:

https://msvarenska.cz/projekt-talentik/.

..Angličtina

Seznamování s anglickým jazykem probíhá ve třech třídách – U Sovičky, U Medvídka a U Myšky. Je zajišťováno kvalifikovanými učitelkami mateřské školy, případně rodilou mluvčí. .

Více informací o výuce angličtiny v předškolním věku se dozvíte zde: https://msvarenska.cz/anglictina-v-ms-varenska/

Plavání

Lekce plavání jsou organizovány převážně pro děti od pěti let. Dlouhodobě spolupracujeme s ZŠ Gen. Píky. Lekce budou realizovány na základě aktuálních podmínek školy.

Basketbalový klub 

Děti s povinnou předškolní docházkou se účastní  cca 1x týdně sportovních lekcí v hale Tatran. Lekce jsou hrazeny z projektů MOaP. 

Hasičský záchranný sbor MSK

Profesionální hasiči zajišťují v mateřské škole dětem preventivní program dle aktuálních podmínek (např. ukázka hasičské techniky, ucelené lekce prevenci i pohybu apod.).

… 

Šachová hra 

Děti se zájmem o šachovou hru absolvují 1x týdně lekci hrazenou z finančního příspěvku SMO na projekt Talentík 2023.