Galerie

22.03.2017 – Návštěva 1. tříd ZŠ Gen. Píky

Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ Gen. Píky to je jedna z dalších z podob spolupráce záklaní školy a naší mateřské školy. Přípravy na zápis jsou v plném proudu a kde jinde získají děti nejlepší představu o tom, co je čeká, než na místě samém a navíc se svými bývalými kamarády z mateřské školy. Bylo to příjemné a pro děti určitě přínosné setkání.

16.03.2017 – “Zápis na nečisto v MŠ”

V životě každého předškoláka je zápis do základní školy důležitým mezníkem a proto je třeba ho brát vážně. V naší mateřské škole tomu tak je a proto jsme ve spolupráci s paní učitelkami ze ZŠ Gen. Píky připravili tak zvaný “Zápis na nečisto”. Děti i jejich rodiče měli možnost zjistit, co je v dubnu čeká. Dětem se to velice líbilo a věříme, že ukázaly, že jsou pro svůj důležitý životní krok na cestě za vzděláváním připraveny. A pokud se vše nepovedlo úplně nejlépe, pak mají ještě nejaký ten čas na dopilování. Důležitá je pro nás všechny radost z učení.

23.02.2017 – Karneval

Hurá je tu zas, karnevalů čas!
Děti se vždy moc těší až se opět stanou někým jiným a mohou čas radosti a dovádění strávit se svými kamarády a rodiči. Všechno to karnevalové rejdění bylo zakončeno tombolou pro děti i rodiče. A tak za přispění paní učitelek, Klubu přátel školy (konkrétně paní Rýchlikové a rodičů Maxe a Natálky Šimkových) se mohly dětské tvářičky i letos rozesmát na celé kolo.

07.02.2017 – “Celé Česko čte dětem”

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu “Celé Česko čte dětem”. Pilotní akcí tohoto projektu byla celoškolní akce s rodiči. V úvodu proběhlo autorské čtení moderní pohádky O třech prasátkách. Poté jsme se rozešli do všech tříd, kde na děti a rodiče čekaly zajímavé, veselé a někdy dosti obtížné činnosti zaměřené na zdraví, zdravou výživu, hygienu a pohyb. Rodiče dětem četli zadání úkolů, nebo krátký příběh na konkrétních stanovištích.. (takový malinký nácvik na čtení pohádek). Děti byly nadšené a pečlivě si hlídaly splnění všech úkolů, za které sbíraly obrázky. Nejdéle se zdržovaly (a nejen děti) u prostřeného stolečku s ochutnávkou výborných pomazánek, ovoce a zeleniny. Mnoho maminek si vzalo od paní kuchařek připravené recepty. Děti si také pochvalovaly překážkovou dráhu, kterou jsme sestavili ze sportovního sady pořízené z projektu Atletická školička. Akce se moc líbila a na závěr byly děti i rodiče odměněny, jak jinak, než knížkou.