Informace pro zákonné zástupce

Organizace školního roku 2020-2021

Úplata 2020-2021

Směrnice o stravování 2020-2021

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání  – formulář je nutné vyplnit každý měsíc, kdy žádáte o osvobození od úplaty, a doložit potvrzení o pobírání sociální dávky nejpozději do 15.dne daného měsíce

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání – v případě uvolnění dítěte delší než 5 pracovních dnů

Oznámení o individuálním vzdělávání  – formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – MŠMT