Informace pro zákonné zástupce

Provoz – letní prázdniny 2024

Plán akcí 2023-2024 – aktualizace k 1.1.2024

Organizace školního roku 2023-2024

Povinné předkolní vzdělávání

Desatero pro rodiče MŠMT

Dotazník pro rodiče – červen 2021

Formuláře: 

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání – formulář je nutné vyplnit každý měsíc, kdy žádáte o osvobození od úplaty, a doložit potvrzení o pobírání sociální dávky nejpozději do 15.dne daného měsíce

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání – v případě uvolnění dítěte delší než 5 pracovních dnů

Oznámení o individuálním vzdělávání  – formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání 

 

Informace týkající se vzdělávání: 

https://msvarenska.cz/distancni-vzdelavani/