Informace pro zákonné zástupce

Organizace školního roku 2021-2022

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – MŠMT

Výsledky dotazníkového šetření – červen 2021:

Dotazník pro rodiče – červen 2021

Formuláře: 

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání  – formulář je nutné vyplnit každý měsíc, kdy žádáte o osvobození od úplaty, a doložit potvrzení o pobírání sociální dávky nejpozději do 15.dne daného měsíce

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání – v případě uvolnění dítěte delší než 5 pracovních dnů

Oznámení o individuálním vzdělávání  – formulář pro zákonné zástupce dětí s povinnou předškolní docházkou formou individuálního vzdělávání 

 

Informace týkající se vzdělávání: 

https://msvarenska.cz/distancni-vzdelavani/