Ozdravné pobyty

Ozdravné pobyty dětí a rodičů 

V lednu 2019 se děti se svými rodiči zúčastnily ozdravného pobytu v Karlově Studánce, v  prosinci 2017 v Luhačovicích. Pobyty byly finančně podpořeny Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy. Hlavním organizátorem projektu byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

logo Ostrava

 

Logo MOaP

 

ms_kraj_logo