Vítejte

Vážení rodiče,

ve všech třídách vám v tomto období paní učitelky nabízejí možnost tzv. individuální konzultace. Jedná se o setkání, kdy si společně projdete portfolio vašeho dítěte a budete seznámeni jak s jeho pokroky, tak s oblastmi dalšího možného rozvoje. Je to jedinečná příležitost si v klidu povykládat s odbornicemi, které vidí dítě ve zcela jiných situacích než vy sami doma. Naším cílem je prohloubit vzájemnou spolupráci, která se odrazí v harmonickém působení na dítě.

Těšíme se na společná setkání.

Za pedagogický tým Stanislava Korcová

Vážení rodiče,

provoz ve třídě U Myšky pokračuje bez omezení.

Těšíme se na vás!

Vážení rodiče, v knihobudce na vás čeká nové a velmi zajímavé čtení:

“Jak naučit děti správným hodnotám a žít podle principů. Inspirativní obrázková kniha pro děti a rodiče. Sean Covey na sedmi příbězích názorně ilustruje příslušný návyk a pomáhá dětem osvojit si správné hodnoty již v raném věku. Kniha 7 návyků šťastných dětí není jen kniha příběhů, ale je určena ke společnému čtení a práci dětí s rodiči. Na konci každého příběhu je „Okénko pro rodiče“, ve kterém autor přináší návrhy, jak s dětmi o příběhu hovořit a jak u nich příslušný návyk rozvíjet a také úkoly a otázky pro děti. Úkoly pro děti vedou malé čtenáře a posluchače k tomu, aby se zamyslely nad tím, co samy mohou dělat jinak a lépe. Kniha je nádherně ilustrovaná, zábavná, inspirativní a obohatí společné chvíle rodičů či prarodičů s dětmi.”