Proběhlo

 

 

28. února 2023 jsme se sešli, v naší učebně Talentík, na 2. společném setkání v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání na téma MADAGASKAR. Tentokrát nás náš maskot, cestovatel trpaslík Honzík zavedl na Madagaskar, kde se skamarádil s chameleonem jménem Chajtó. Na tomto ostrově jsme si užili Barevný karneval. Děti i paní učitelky se převlékly do kostýmů a masek a rej mohl začít. Hemžilo se to chameleony, motýlky, kytičkami, baobaby i drahokamy, no prostě všemi barvami. Děti z každé třídy si připravily krátký program složený s básniček, písniček a tanečků, ale hlavní náplní tohoto setkání byla zábava a tanec. Nesměla chybět ani, dětmi velice oblíbená, písnička Já tak rád trsám, trsám 🙂 Nakonec jsme dostali jako dárek do každé třídy plyšového chameleona.
1. února 2023 jsme se sešli na 1. společném setkání ve třídě U Myšek, v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání na téma ANTARKTIDA. Na Antarktidu nás zavedl náš maskot, cestovatel trpaslík Honzík, který cestoval pomocí zaklínadla a na Antarktidě získal nového kamaráda tučňáka Tuka. Zima nám nebyla, jelikož jsme napodobovali zahřívání tučňáků při zpěvu a tanci písničky Tučňák. Každá třída si připravila na téma zima a tučňáci nějakou písničku, básničku nebo hru. Nechyběl ani vědomostní kvíz o tučňácích a Antarktidě. Odměnou nám byli plyšoví tučňáci, které si děti odnesly do svých tříd.
Již několikátým rokem nabízíme rodičům a dětem, které se chystají k zápisu do školy ve spolupráci s učitelkami ze ZŠ Gen. Píky tzv. Zápis nanečisto. Tato akce má za cíl předat rodičům základní informace o průběhu zápisu do 1. třídy a případných požadavcích na děti, informovat je o potřebných dovednostech dětí, které jim pomohou dobře a úspěšně zvládnout nároky spojené s pravidelným základním vzděláváním. Zápis nanečisto je jedním z mnoha prostředků, kterými děti podporujeme v jejich těšení se na základní školu.
Profesionální klub stolního tenisu TJ Ostrava KST uspořádal pro děti z naší mateřské školy náborovou akci zaměřenou na výběr nových talentů, která se konala ve sportovním areálu TJ na Varenské ulici. Děti si mohly vyzkoušet manipulaci s míčkem a pálkou na stolní tenis, potrénovaly svou soustředěnost, koordinaci pohybu a celkovou tělesnou zdatnost.
Rok se s rokem sešel a v naší školce se opět slavily Vánoce. Děti ve všech třídách čekala nadílka od Ježíška – hračky a didaktické pomůcky, které jsme měly možnost zakoupit díky finančním darům rodičů. Děkujeme. Děti se během svátečního dne seznámily s vánočními zvyky a tradicemi, jako je krájení jablka na hvězdičku, pouštění lodiček z ořechových skořápek i házení střevícem. Na svátečně prostřených stolech nechybělo cukroví a ovoce. Před vánoční nadílkou si děti zazpívaly koledy a vánoční písničky, a některé z nich zazpívaly odpoledne i rodičům, při neformálním svátečním setkání, kde si společně s rodiči vyrobily vánoční svícny, pohrály si s novými hračkami a ukázaly rodičům nové didaktické pomůcky, které je budou rozvíjet ve všech směrech. Vánoční setkání s rodiči mělo svou nezapomenutelnou kouzelnou vánoční atmosféru.
V rámci spolupráce s naším zřizovatelem, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, vystupovaly děti na Masarykově náměstí v programu Hvězdy Vánoc. Děti předvedly svůj program vánočních koled, básniček a písniček s vánoční tematikou, který doprovodily hrou na zvonečky, dřevěné hole i na zobcovou flétnu. Vystoupení se všem moc líbilo a publikum si vyžádalo i přídavek. Děti byly naším zřizovatelem odměněny dárkovými balíčky. Nejdůležitější však bylo, že pocítily, jaké to je být součástí adventních koncertů a vystoupení a vyzkoušely si vystupování na veřejnosti. Za jejich odvahu jim patří velký dík.
Příprava školní zahrady na „zimní spánek“ se každoročně neobejde bez pomoci rodičů dětí, které navštěvují naši mateřskou školu. Nejinak tomu bylo i letos. V páteční svatomartinské odpoledne jsme se sešli na školní zahradě, vzali do rukou hrábě a košťata, shrabali jsme listí a uklidili zahradu. Nechyběly ani světýlka a písničky. Nakonec jsme se dočkali i odměny v podobě dobrot, které pro nás připravily naše paní kuchařky.
Naše školka je již několik let zapojena do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Průběžně dostáváme úkoly, které svým zaměřením v dětech pěstují základy chování a myšlení zodpovědného k životnímu prostředí. Vedou je k šetrnému zacházení se zdroji našeho pohodlného života a způsobům jejich šetření, ale také k uvědomělému pořizování hmotných věcí, jejich obnově a recyklaci. První úkol v tomto školním roce s názvem Vzkaz (v) láhvi byl zaměřen na rozumné nakládání s plastovými obaly, především PET láhvemi. Děti ze třídy U Sovičky provedly pokus se sešlapáváním PET láhví, před nímž tipovaly, kdy se jich vejde do kontejneru více. Nakonec vytvořily leporelo, na kterém zachytily jak udržet čistou přírodu.
V pondělí 31.10.2022 jsme oslavili 4. narozeniny naší lípy – národního stromu, který jsme za podpory rodičů dětí a vedení města Ostravy zasadili v roce 2018 ke 100.výročí založení našeho státu. Ozdobili jsme ji barevnými balónky, trikolórovou stužkou a zazpívali jsme písničky Lípa a Já jsem muzikant. Poté jsme se všichni chytili za ruce a vytvořili dlouhého „hada“. Společně jsme prošli školní zahradou za doprovodu písně Chválím tě země má. Naše dovádění jsme zakončili svatomartinskou jízdou a ochutnávkou slaných sušenek, které upekly děti a paní učitelky. Oslava nám korespondovala s aktuálním tématem Česká pohádka vycházejícím z celoročního projektu.
„Ve zdravém těle, zdravý duch“, „Když nemůžeš, přidej“ a spousta dalších rčení o sportu nás každoročně inspiruje ke spolupráci s Českou obcí sokolskou. Letos jsme do sportování v mateřské škole přizvali i rodiče. Každé dítě tak mělo možnost ukázat, co dokáže, a rodiče mohli blíže poznat obsah projektu Se Sokolem do života. Děti si vyzkoušely cvičení v překážkové dráze, lezení po žebřinách, válení sudů, skákání, běhání, házení míčem a utužovaly tak svou tělesnou kondici. Ale, protože ani mozek nesmí zahálet, byly tyto sportovní aktivity proloženy kognitivními (rozumovými) činnostmi. Na závěr bylo každé dítě odměněno medailí.
Poznávání krás a historie naší země jsme započali nejen prohlížením knížek, obrázků a map, ale také výletem na zámek Raduň. Na zámku nás čekaly průvodkyně v kostýmech princezen a měly pro děti připraven zábavně-naučný program o historii zámku. Děti měly možnost prohlédnout si nejen interiér zámku se zajímavým vybavením a poznat, jak se kdysi žilo, ale také zasportovat si na zámeckém nádvoří. Neopomněli jsme ani navštívit oranžérii, kde se děti měly možnost seznámit s exotickými rostlinami.
Sportování v hale Tatran je určeno pro děti s povinnou předškolní docházkou. Děti tak mají možnost poznat „opravdovou velkou tělocvičnu“ s trenérem, který jim poskytuje základy sportování v jiném světle než mateřská škola. Děti mají k dispozici basketbalové koše a míče, a hlavně velký prostor pro pohyb, který je přirozenou součástí jejich života.
Naše Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem. Hasiči našim dětem věnují svůj volný čas. Seznamují je se svými auty, ve kterých si děti mohly posedět a pořádně si je prohlédnout zvenku i zevnitř, měly možnost vyzkoušet si, jaké to je stříkat hasičskou hadicí a hlavně tato akce byla součástí Hasičského dne, kdy jsme děti učily důležitá telefonní čísla a jak přivolat pomoc. Zopakovaly si své jméno a uvědomily si, že je důležité vědět, kde se právě nachází. Ve spolupráci s hasiči budeme pokračovat nejen ukázkami jejich techniky, ale také lekcemi pro děti s povinnou předškolní docházkou v hale Tatran.
Rok se s rokem sešel a z našich předškoláků se stali školáci. Tradičně jsme se s nimi rozloučili na Závěrečné, která se konala na naší krásné školní zahradě. Školní rok jsme zakončili vystoupením tříd inspirovaným naším školním projektem “TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světe”. Děti pasovala naše paní ředitelka Mgr. Stanislava Korcová, dárky dětem předala paní místostarostka městského obvodu Ing. Valentina Vaňková. O výbornou atmosféru se postarali nejen děti a paní učitelky, ale také rodiče dětí a hosté.
Ve čtvrtek 16. června se děti s povinnou předškolní docházkou zúčastnily náborové akce zaměřené na výběr nových talentů do profesionálního klubu stolního tenisu TJ Ostrava KST.

V případě zájmu o tento sport, můžete své děti přihlásit do přípravky stolního tenisu, která bude oficiálně zahájena v úterý 6. září. Děti však můžete přihlásit už nyní v červnu. Frekvence tréninků 2-3x týdně.

Bližší informace: mobil 608 240 990, e-mail tomanova.tamara@seznam.cz, oficiální klubové stránky www.stolnitenis-ostrava.cz, Facebook nebo Instagram (@tjostravakst).

 

Listí žloutne, poletuje….

a všude kolem nás se objevuje pestrobarevný podzimní koberec, který pod nohama tak krásně šustí. S podzimem máme spojeno zazimování zahrad a s ním i hrabání listí. Čím větší zahrada, tím více listí a pak se každá ruka i ručka hodí. Již tradičně se do úklidu naší školní zahrady zapojují i rodiče a my jim za to moc děkujeme. Jdou tak svým dětem i ostatním příkladem v tom, že se zajímáme a pečujeme o prostředí, ve kterém žijeme, nebo trávíme čas. A navíc, vždyť přece práce šlechtí!

20200930_105659
V letošním školním roce se prostřednictvím školního projektu Naše (ne)obyčejné dny ponoříme do několika zajímavých témat. Prvním netradičním významným dnem byl Den srdce. Tvořivou a především zábavnou formou se děti seznámily nejen s důležitostí péče o tento drahocenný lidský orgán, ale též v širším měřítku se vším, co se srdcem souvisí. V jednom konkrétním dni jsme se celá školka oblékla do červené barvy a užili jsme si všechny připravené aktivity. Výstupem z tohoto dne je kromě jiného také společný obraz srdce, který  v rámci projektu Srdce z lásky darované předáme Mental Café.
IMG_20200924_111458
Děti velice rády sportují a když je k tomu motivuje Sokol Pepík, tak je to baví ještě víc. A tak jsme si pro ně jednoho dne připravili velikou zahradní tělocvičnu a prověřili hbitost, pružnost a také odvahu našich malých sportovců. Nakonec si všichni zasloužili medaili a diplom.
požární poplach
Když se řekne cvičný požární poplach, vybaví se většině z nás vysoce organizovaná akce záchranných složek. V rámci preventivního programu dochází k takovýmto akcím už i v mateřských školách. Akorát s tím rozdílem, že pro nás je to z velké části hra. Letos nám požární cvičení zpříjemnil maskot školního projektu Rodinkování ducháček Huňáček. A přihlížející pan hasič musel konstatovat, že “únik” z mateřské školy proběhl v pořádku, klidu a bezpečí. Na závěr jsme si zazpívali společnou projektovou písničku.
87780481_3030230410322500_5891685297401364480_n  

Rodina mj. znamená pospolitost, společná radost a sdílení hezkých zážitků. A tak je zcela pochopitelné, že jsme se v rámci školního projektu Rodinkování sešly všechny třídy, abychom společně sdíleli hezké zážitky z konkrétních pohádek tohoto projektu. A bylo to hezké, milé, veselé a s dobrůtkou nakonec.
IMG_20200204_100942 Hola, holá, škola volá

Tento již známý slogan platil v našem případě doslova, neboť se nám ozvalize ZŠ Gen. Píky, abychom s předškoláky přišli v rámci spolupráce na dopolední návštěvu. Děti prý uvidí několik zajímavých pokusů, setkají se s žáky, kteří holdují robotice a nakonec navštívíme kamarády v 1. třídách. A tak jsme šli a užili si to i přes tu velkou nepřízeň počasí, která nás provázela na cestě tam i zpět.

IMG_20200130_102505
Projektový den „Zdraví“ spojil několik našich záměrů. Jednak jsme plnili vzdělávací cíle Preventivního programu mateřské školy a jednak se tato společná akce všech tříd naší školky stala jedním z výstupů z Pohádky babičky a dědečka školního projektu Rodinkování. Zapojily se všechny třídy. Postupně jsme je s dětmi procházeli a plnili činnosti zaměřené na různé oblasti zdravého životního stylu, jako například zdravé stravování, relaxace a odpočinek, sportování, znalost lidského těla a nakonec první pomoc a záchranné složky zastoupené hasiči. Děti i paní učitelky si to užily.
IMG_20191025_104216 1. Narozeniny naší lípy

Rok se s rokem sešel a my jsme v pátek 25. října 2019 oslavily 1. narozeniny naší lípy. Spolu s dětmi jsme zazpívali píseň O Lípě, při které jsme zavzpomínali na loňské slavnostní zasazení našeho národního stromu během oslavy výročí naší republiky v rámci projektu Lípohrátky 2018!. V závěru lipové oslavy děti stromu zazpívaly známou narozeninovou píseň “Hodně štěstí, zdraví” a obdařily naši krásnou lípu obrovským aplausem a slavnostním blahopřáním jen toho nejlepšího. Jako dáreček pak lípa obdržela velikou konev vody.

 IMG-2b31b0eee7e75019797016bf042bf923-V
V rámci projektu RodinkOVÁní, jsme společně s rodiči podnikli první společnou akci. Vypravili jsme se vlakem na výlet do Kopřivnice, přesněji na Hrad Šostýn nad Kopřivnicí. No hrad to býval kdysi dávno, dnes už je to zřícenina, ale stále má své kouzlo a cesta na ni je velice příjemná, plná překvapení a hezkých přírodních zákoutí. Jízda vlakem se speciální jízdenkou byla pro děti také zážitkem, který sdíleli nejen se svými rodiči, ale též s kamarády ze školky. Bylo to moc príma a všem malým turistům třikrát hurá za jejich vytrvalost.
 FB_IMG_1568738609448
Mít kopec na školní zahradě je príma, ale mít „fajny kopec“, je úplně ze všeho nejlepší. Díky finančnímu příspěvku společnosti OZO získal náš kopec „nový kabát“  a díky vám rodičům a dětem, malým užitečným pomocníkům, je ten nový kabát krásně barevný a voňavý. Pravidelně s dětmi kontrolujeme „zdravotní stav“ vašich rodinných rostlinek a střídáme se v jejich zalévání. Věříme, že i vy chodíte pečovat a kochat se tou krásou a hřeje vás při tom dobrý pocit. Děkujeme.