Proběhlo

“Něco nám začíná a něco končí, je to tak každý rok, děti se loučí. Takhle to v životě prostě chodí…”
To jsou slova jedné z písniček, kterou si děti zazpívaly na Závěrečné, která se konala na naší krásné školní zahradě 13.6.2023. A je to tak. Další školní rok utekl jak voda a z našich předškoláků se stali školáci.
Školní rok jsme zakončili vystoupením tříd inspirovaným naším školním projektem “Ostrovy poznání”.
Třída U Medvídka si připravila program na téma Antarktida, třída U Myšky na téma Madagaskar, třída
U Zajíčka nás zavedla na Nový Zéland a se třídou U Sovičky jsme navštívili Velikonoční ostrovy.
Program doplnilo vystoupení dětí navštěvujících kroužek Hry na zobcovou flétnu.
Děti pasovala naše paní ředitelka Mgr. Stanislava Korcová, dárky dětem předala paní místostarostka městského obvodu Ing. Valentina Vaňková.
Písnička končí slovy “…školka nás do školy doprovodí.”
Tak milé děti, šťastnou cestu a vykročte pravou 🙂
22.6.2023 jsme se sešli na školní zahradě, kde jsme si společně připomněli návštěvu všech ostrovů z našeho projektu. S radostí jsme si zopakovali Honzíkovo zaklínadlo, básničky a písničky, které jsme zpívali na jednolitých ostrovech a doplnili náš strom Honzulovník světový posledním honzulem, plyšovým slonem. A protože se tentokrát naše setkání „konalo“ na Srí Lance (chcete-li Cejlonu) čekal nás čajový dýchánek. Děti měly možnost ochutnat cejlonský čaj. Neslazený či oslazený. A protože náš skřítek Honzík je přece z Čech, ochutnávali jsme také čaj lipový. Tak který vám chutná víc?
23.5.2023 jsme oslavili DEN RODINY činnostmi na téma NOVÝ ZÉLAND. Děti si společně se svými rodiči vyzkoušely, jaké to je tkát koberec na stavu, vyráběly ovečky z papíru, lámaly si hlavu, jak vlastně poskládat obrázky podle návodu, zdokonalovaly svou tělesnou zdatnost v překážkové dráze, lovily rybičky a ještě si vyzkoušely spoustu dalších činností. Maminky a jeden tatínek se s nadšením vrhli na pletení šály a velice dobře se u této činnosti bavili. Děti i rodiče čekal zábavný kvíz a rozhodovali se, jak se vlastně píše jméno ptáka kivi. Kiwi nebo kivi? Ovoce nebo pták? Děti i rodiče si společně Den rodiny náramně užili. Druhý den čekaly na děti ve třídách dárečky. Košík ovoce kiwi a plyšový pták kivi.
14. dubna 2023 jsme se sešli na 3. společném setkání v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání ve třídě U Sovičky. Náš maskot, trpaslík Honzík, nás tentokrát přenesl na Velikonoční ostrovy a seznámil s vrabečkem Wrapim. Děti ze všech tříd si připravily pro ostatní program plný básniček, písniček a tanečků nejen o vrabcích. Toto setkání bylo ozvláštněno zajímavým úkolem pro děti, protože musely rozluštit domorodé písmo RONGO RONGO a jen za správně vyplněnou tajenku je čekala odměna. Ale, panečku, jaká! Dostali jsme velikánský stojan s ptáky, kteří po zmáčknutí vydávají své zvuky. Úžasná podívaná a skvělá didaktická pomůcka, která nejen doplnila náš Talentík, ale přivedla děti zase o něco blíže k přírodě. To se s tím Honzíkem máme, že? Ještě jsme dostali do každé třídy dárek – plyšového vrabečka.
28. února 2023 jsme se sešli, v naší učebně Talentík, na 2. společném setkání v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání na téma MADAGASKAR. Tentokrát nás náš maskot, cestovatel trpaslík Honzík zavedl na Madagaskar, kde se skamarádil s chameleonem jménem Chajtó. Na tomto ostrově jsme si užili Barevný karneval. Děti i paní učitelky se převlékly do kostýmů a masek a rej mohl začít. Hemžilo se to chameleony, motýlky, kytičkami, baobaby i drahokamy, no prostě všemi barvami. Děti z každé třídy si připravily krátký program složený z básniček, písniček a tanečků, ale hlavní náplní tohoto setkání byla zábava a tanec. Nesměla chybět ani, dětmi velice oblíbená, písnička Já tak rád trsám, trsám 🙂 Nakonec jsme dostali jako dárek do každé třídy plyšového chameleona.
1. února 2023 jsme se sešli na 1. společném setkání ve třídě U Myšek, v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání na téma ANTARKTIDA. Na Antarktidu nás zavedl náš maskot, cestovatel trpaslík Honzík, který cestoval pomocí zaklínadla a na Antarktidě získal nového kamaráda tučňáka Tuka. Zima nám nebyla, jelikož jsme napodobovali zahřívání tučňáků při zpěvu a tanci písničky Tučňák. Každá třída si připravila na téma zima a tučňáci nějakou písničku, básničku nebo hru. Nechyběl ani vědomostní kvíz o tučňácích a Antarktidě. Odměnou nám byli plyšoví tučňáci, které si děti odnesly do svých tříd.
Již několikátým rokem nabízíme rodičům a dětem, které se chystají k zápisu do školy ve spolupráci s učitelkami ze ZŠ Gen. Píky tzv. Zápis nanečisto. Tato akce má za cíl předat rodičům základní informace o průběhu zápisu do 1. třídy a případných požadavcích na děti, informovat je o potřebných dovednostech dětí, které jim pomohou dobře a úspěšně zvládnout nároky spojené s pravidelným základním vzděláváním. Zápis nanečisto je jedním z mnoha prostředků, kterými děti podporujeme v jejich těšení se na základní školu.
Profesionální klub stolního tenisu TJ Ostrava KST uspořádal pro děti z naší mateřské školy náborovou akci zaměřenou na výběr nových talentů, která se konala ve sportovním areálu TJ na Varenské ulici. Děti si mohly vyzkoušet manipulaci s míčkem a pálkou na stolní tenis, potrénovaly svou soustředěnost, koordinaci pohybu a celkovou tělesnou zdatnost.
Rok se s rokem sešel a v naší školce se opět slavily Vánoce. Děti ve všech třídách čekala nadílka od Ježíška – hračky a didaktické pomůcky, které jsme měly možnost zakoupit díky finančním darům rodičů. Děkujeme. Děti se během svátečního dne seznámily s vánočními zvyky a tradicemi, jako je krájení jablka na hvězdičku, pouštění lodiček z ořechových skořápek i házení střevícem. Na svátečně prostřených stolech nechybělo cukroví a ovoce. Před vánoční nadílkou si děti zazpívaly koledy a vánoční písničky, a některé z nich zazpívaly odpoledne i rodičům, při neformálním svátečním setkání, kde si společně s rodiči vyrobily vánoční svícny, pohrály si s novými hračkami a ukázaly rodičům nové didaktické pomůcky, které je budou rozvíjet ve všech směrech. Vánoční setkání s rodiči mělo svou nezapomenutelnou kouzelnou vánoční atmosféru.
V rámci spolupráce s naším zřizovatelem, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, vystupovaly děti na Masarykově náměstí v programu Hvězdy Vánoc. Děti předvedly svůj program vánočních koled, básniček a písniček s vánoční tematikou, který doprovodily hrou na zvonečky, dřevěné hole i na zobcovou flétnu. Vystoupení se všem moc líbilo a publikum si vyžádalo i přídavek. Děti byly naším zřizovatelem odměněny dárkovými balíčky. Nejdůležitější však bylo, že pocítily, jaké to je být součástí adventních koncertů a vystoupení a vyzkoušely si vystupování na veřejnosti. Za jejich odvahu jim patří velký dík.
Příprava školní zahrady na „zimní spánek“ se každoročně neobejde bez pomoci rodičů dětí, které navštěvují naši mateřskou školu. Nejinak tomu bylo i letos. V páteční svatomartinské odpoledne jsme se sešli na školní zahradě, vzali do rukou hrábě a košťata, shrabali jsme listí a uklidili zahradu. Nechyběly ani světýlka a písničky. Nakonec jsme se dočkali i odměny v podobě dobrot, které pro nás připravily naše paní kuchařky.
Naše školka je již několik let zapojena do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Průběžně dostáváme úkoly, které svým zaměřením v dětech pěstují základy chování a myšlení zodpovědného k životnímu prostředí. Vedou je k šetrnému zacházení se zdroji našeho pohodlného života a způsobům jejich šetření, ale také k uvědomělému pořizování hmotných věcí, jejich obnově a recyklaci. První úkol v tomto školním roce s názvem Vzkaz (v) láhvi byl zaměřen na rozumné nakládání s plastovými obaly, především PET láhvemi. Děti ze třídy U Sovičky provedly pokus se sešlapáváním PET láhví, před nímž tipovaly, kdy se jich vejde do kontejneru více. Nakonec vytvořily leporelo, na kterém zachytily jak udržet čistou přírodu.
V pondělí 31.10.2022 jsme oslavili 4. narozeniny naší lípy – národního stromu, který jsme za podpory rodičů dětí a vedení města Ostravy zasadili v roce 2018 ke 100.výročí založení našeho státu. Ozdobili jsme ji barevnými balónky, trikolórovou stužkou a zazpívali jsme písničky Lípa a Já jsem muzikant. Poté jsme se všichni chytili za ruce a vytvořili dlouhého „hada“. Společně jsme prošli školní zahradou za doprovodu písně Chválím tě země má. Naše dovádění jsme zakončili svatomartinskou jízdou a ochutnávkou slaných sušenek, které upekly děti a paní učitelky. Oslava nám korespondovala s aktuálním tématem Česká pohádka vycházejícím z celoročního projektu.
„Ve zdravém těle, zdravý duch“, „Když nemůžeš, přidej“ a spousta dalších rčení o sportu nás každoročně inspiruje ke spolupráci s Českou obcí sokolskou. Letos jsme do sportování v mateřské škole přizvali i rodiče. Každé dítě tak mělo možnost ukázat, co dokáže, a rodiče mohli blíže poznat obsah projektu Se Sokolem do života. Děti si vyzkoušely cvičení v překážkové dráze, lezení po žebřinách, válení sudů, skákání, běhání, házení míčem a utužovaly tak svou tělesnou kondici. Ale, protože ani mozek nesmí zahálet, byly tyto sportovní aktivity proloženy kognitivními (rozumovými) činnostmi. Na závěr bylo každé dítě odměněno medailí.
Poznávání krás a historie naší země jsme započali nejen prohlížením knížek, obrázků a map, ale také výletem na zámek Raduň. Na zámku nás čekaly průvodkyně v kostýmech princezen a měly pro děti připraven zábavně-naučný program o historii zámku. Děti měly možnost prohlédnout si nejen interiér zámku se zajímavým vybavením a poznat, jak se kdysi žilo, ale také zasportovat si na zámeckém nádvoří. Neopomněli jsme ani navštívit oranžérii, kde se děti měly možnost seznámit s exotickými rostlinami.
Sportování v hale Tatran je určeno pro děti s povinnou předškolní docházkou. Děti tak mají možnost poznat „opravdovou velkou tělocvičnu“ s trenérem, který jim poskytuje základy sportování v jiném světle než mateřská škola. Děti mají k dispozici basketbalové koše a míče, a hlavně velký prostor pro pohyb, který je přirozenou součástí jejich života.
Naše Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem. Hasiči našim dětem věnují svůj volný čas. Seznamují je se svými auty, ve kterých si děti mohly posedět a pořádně si je prohlédnout zvenku i zevnitř, měly možnost vyzkoušet si, jaké to je stříkat hasičskou hadicí a hlavně tato akce byla součástí Hasičského dne, kdy jsme děti učily důležitá telefonní čísla a jak přivolat pomoc. Zopakovaly si své jméno a uvědomily si, že je důležité vědět, kde se právě nachází. Ve spolupráci s hasiči budeme pokračovat nejen ukázkami jejich techniky, ale také lekcemi pro děti s povinnou předškolní docházkou v hale Tatran.