Proběhlo

ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

VÝLET DO BĚLSKÉHO LESA – CESTA VODY

V rámci celoročního projektu VODA NENÍ NUDA! jsme se vydali na výlet do Bělského lesa. Čekala nás dost dlouhá procházka naučnou stezkou s prohlídkou interaktivních tabulí na téma voda, příroda, zvířata, pozorovali jsme vytékání pitné vody ze skály, chodili po dřevěných prknech na vyvýšené rovině – hadí stezka, pozorovali kachny na přírodním rybníčku a ti nejodvážnější se vyšplhali po laně do dřevěného “hnízda” na stromě. Cestou jsme potkali dřevěného obra Běláka, který to všechno hlídá. Taktéž jsme se zaposlouchali do zvuků přírody a povídali si o vodě. Bylo krásně, děkujeme přírodo!

Ve čtvrtek dopoledne 4.4.2024 se děti s povinnou předškolní docházkou účastnily exkurze na Letiště Leoše Janáčka. Průvodkyně seznámila děti s prostory příletové a odletové haly, prošly odbavovacím prostorem s kontrolou (musely na pás odevzdat bundy i batohy a fotit se tam nesmělo), byly poučeny o tom, co si do letadla mohou vzít a co musí zůstat v zavazadlovém prostoru. Pozorovaly letištní plochu a letadla. Nakonec je čekala jízda interním autobusem do letištní hasičské stanice, kde si prohlížely speciální hasičské vozy, pozorovaly sjezd hasičů po tyči a vyslechly si vyprávění instruktora o záchranných akcích na letišti.

 

Ve středu 27.3.2024 jsme se vydali na celoškolní výlet za vodou. Naším cílem bylo EKOSTŘEDISKO HUBERT na Hukvaldech. Pro děti byl připraven zajímavý program, který vedly vyškolené lektorky. Tématem byla voda v mnoha podobách. Činnostmi nás provázel maskot sovička Hubert. Děti si prohlubovaly znalosti o vodě: odkud se voda bere, kdo ji potřebuje, seznamovaly se formou pohybového ztvárnění s koloběhem vody, bádaly u rybníčku a rozhodovaly, která věc se potopí a která ne. Na závěr jsme si udělali vycházku na Mokřady, kde děti síťkou lovily drobné živočichy z vody, zkoumaly je pomocí lupy a učily se rozlišovat co do vody patří a co ne. Výlet se všem moc líbil a už se těšíme, že příští rok pojedeme zase. Jaké asi budeme mít téma?

2. společné setkání v rámci projektu VODA NENÍ NUDA! mělo nádech vodní říše. Jednalo se o karneval, na který si děti oblékly tematické kostýmy. Každá třída předvedla svůj krátký program a pak už začal ten správný karnevalový rej. Tolik tance, zábavy a smíchu! Nakonec byla každá třída obdarována plyšovou chobotnicí.

„Když se potká kapka, vločka, zimy na Varenské se každý dočká.“

Dnešní 1. společné setkání v rámci celoročního projektu VODA NENÍ NUDA! bylo opravdu ledově třpytivé. Dětem svítila očka, všude bylo bílo, mrazivo a nás všechny hřála u srdíčka dobrá nálada, společné úsměvy, veselé zimní zpívání, povídání, tancování, ale hlavně byli jsme tam jeden pro druhého.
Jako každoročně, tak i letos proběhl u nás v mateřské škole Zápis nanečisto. Jedná se společnou akci naší mateřské školy a Základní školy Gen. Píky. Cílem je předat rodičům základní informace o průběhu zápisu do 1. třídy a případných požadavcích na děti, informovat je o potřebných dovednostech dětí, které jim pomohou dobře a úspěšně zvládnout nároky spojené s pravidelným základním vzděláváním. Zápis nanečisto je jedním z mnoha prostředků, kterými děti podporujeme v jejich těšení se na základní školu. Velice si vážíme zájmu dětí i rodičů a těšíme se na další spolupráci.
Naše děti s povinnou předškolní docházkou navštěvují jednou týdně halu Tatran, kde se jim věnuje trenér basketbalu. Děti si rozvíjejí nejen svou tělesnou zdatnost, ale i orientaci v prostoru a manipulaci s míčem. Pohyb je přirozenou součástí jejich života a vyzkoušet si sportování v opravdové velké tělocvičně je pro ně vždy velký zážitek.
Sladkosti, cukroví, bonbóny, džusy…. to jsou dobroty! Víte ale co dělají se zoubky Vašich dětí? Co takhle začít pečovat o zdraví jejich zoubků? K tomu nám pomohly dentální hygienistky, které si pro děti a jejich rodiče připravily velice zajímavou interaktivní přednášku. Ta se setkala s velice kladným ohlasem a účast dětí i rodičů byla hojná.
Rok 2023 končí a v naší školce se opět slaví Vánoce. Děti ze všech tříd se sešly na školní zahradě pod nazdobeným smrkem a společně si zazpívaly koledy a vánoční písničky. Pak je ve všech třídách čekala nadílka od Ježíška – hračky a didaktické pomůcky, které jsme měly možnost zakoupit díky finančním darům rodičů. Děkujeme. Děti se během svátečního dne seznámily s vánočními zvyky a tradicemi, jako je krájení jablka na hvězdičku, pouštění lodiček z ořechových skořápek i házení střevícem. Na svátečně prostřených stolech nechybělo cukroví a ovoce.
 
Neobyčejné Vánoce zažily děti na Žerotínském zámku, který se nachází v historickém centru Nového Jičína, které bylo roku 1967 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zámek postavili z bývalé dřevěné, později kamenné městské tvrze (hradu) Žerotínové na začátku 16. století. Původně bylo věží šest, nyní jsou jen dvě. Na zámku už na nás čekali s vánočním programem. Děti se seznámily s vánočními tradicemi a pak začaly tvořit. Nejprve si děti nazdobily vánoční baňku. Práce s lepidlem je jim blízká a sypání třpytkami už také zvládají. Pak si děti zhotovily závěsy na vánoční stromeček z přírodního vosku. Paní lektorky jim rády pomohly. Slepování lineckého cukroví marmeládou byla pro děti hračka. Bylo vidět, že nějaké zkušenosti z kuchyně už mají. A taky moc rády ochutnávají. Zde to bylo dovoleno. Co si namazaly, to si snědly. No a zdobení perníčků? Tak na to se už děti musely pořádně soustředit. Chutnaly výtečně! Ochutnávka domácí vánočky, zpěv koled za doprovodu harmoniky, mikulášská nadílka, prohlídka postaviček z Betlému a ozdobených vánočních stromků – program zajímavý a bohatý. Moc se dětem líbil.
 
Ve středu 6.12.2023 jsme netrpělivě očekávali Mikuláše. Tuto tradici vedeme ve školce od nepaměti, a tak to nemohlo být letos jinak. A přestavte si to, Mikuláš opravdu přišel! A nebyl sám. Doprovázel ho Andílek s Čertem. Děti ve všech třídách už byly natěšené, i když někteří stále přemýšleli, jestli dostanou sladkosti nebo brambory či uhlí. Tak či tak, všichni pilně nacvičovali písničky a básničky, které Mikulášovi zazpívali a přednesli. Mikuláš si s sebou vzal svou „Zlatou knihu“, ve které má zapsáno všechno o dětech. Zda jsou hodné, či zlobivé, co všechno se naučily, komu pomáhají, koho škádlí, koho mají rády.
Čtení bylo trošku delší, ale Mikuláš nakonec usoudil, že je čas rozdat nadílku, kterou si děti zaslouží. Mikulášská družina obdarovala děti ve všech třídách nejen dobrotami, ale i knihou korespondující s celoročním projektem školy Voda není nuda!
 
V úterý 24.10.2023 jsme oslavili již 5. narozeniny naší lípy – národního stromu, který jsme za podpory rodičů dětí a vedení města Ostravy zasadili v roce 2018 ke 100.výročí založení našeho státu. Ozdobili jsme ji barevnými balónky, trikolórovou stužkou a zazpívali jsme písničku Okolo Frýdku cestička. Poté jsme se všichni chytili za ruce, vytvořili dlouhého „hada“ a společně se prošli naší krásnou školní zahradou za doprovodu písně Chválím tě země má. Nechyběla ani malá taneční improvizace na úryvek ze symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava, z cyklu Má vlast. Bylo to velice symbolické, neboť voda je hlavním tématem našeho celoročního školního projektu Voda není nuda!
Voda není nuda! Název našeho celoročního školní projektu se nám provázal i s Hasičským dnem v mateřské škole. Vždyť, čím by hasiči hasili požáry, kdyby nebylo vody?
Hasiči nejen hasí požáry, ale také dlouhodobě spolupracují s naší MŠ a věnují našim dětem svůj volný čas. Seznamují děti s nezbytným vybavením hasičských aut, učí je stříkat z hadice, seznamují je s důležitými telefonními čísly pro přivolání pomoci.
V letošním školním roce můžeme, díky jejich ochotě, poskytovat dětem nadstandartní aktivitu – Hasičský kroužek.
 
ŠKOLNÍ ROK 2022-2023
“Něco nám začíná a něco končí, je to tak každý rok, děti se loučí. Takhle to v životě prostě chodí…”
To jsou slova jedné z písniček, kterou si děti zazpívaly na Závěrečné, která se konala na naší krásné školní zahradě 13.6.2023. A je to tak. Další školní rok utekl jak voda a z našich předškoláků se stali školáci.
Školní rok jsme zakončili vystoupením tříd inspirovaným naším školním projektem “Ostrovy poznání”.
Třída U Medvídka si připravila program na téma Antarktida, třída U Myšky na téma Madagaskar, třída
U Zajíčka nás zavedla na Nový Zéland a se třídou U Sovičky jsme navštívili Velikonoční ostrovy.
Program doplnilo vystoupení dětí navštěvujících kroužek Hry na zobcovou flétnu.
Děti pasovala naše paní ředitelka Mgr. Stanislava Korcová, dárky dětem předala paní místostarostka městského obvodu Ing. Valentina Vaňková.
Písnička končí slovy “…školka nás do školy doprovodí.”
Tak milé děti, šťastnou cestu a vykročte pravou 🙂
22.6.2023 jsme se sešli na školní zahradě, kde jsme si společně připomněli návštěvu všech ostrovů z našeho projektu. S radostí jsme si zopakovali Honzíkovo zaklínadlo, básničky a písničky, které jsme zpívali na jednolitých ostrovech a doplnili náš strom Honzulovník světový posledním honzulem, plyšovým slonem. A protože se tentokrát naše setkání „konalo“ na Srí Lance (chcete-li Cejlonu) čekal nás čajový dýchánek. Děti měly možnost ochutnat cejlonský čaj. Neslazený či oslazený. A protože náš skřítek Honzík je přece z Čech, ochutnávali jsme také čaj lipový. Tak který vám chutná víc?
23.5.2023 jsme oslavili DEN RODINY činnostmi na téma NOVÝ ZÉLAND. Děti si společně se svými rodiči vyzkoušely, jaké to je tkát koberec na stavu, vyráběly ovečky z papíru, lámaly si hlavu, jak vlastně poskládat obrázky podle návodu, zdokonalovaly svou tělesnou zdatnost v překážkové dráze, lovily rybičky a ještě si vyzkoušely spoustu dalších činností. Maminky a jeden tatínek se s nadšením vrhli na pletení šály a velice dobře se u této činnosti bavili. Děti i rodiče čekal zábavný kvíz a rozhodovali se, jak se vlastně píše jméno ptáka kivi. Kiwi nebo kivi? Ovoce nebo pták? Děti i rodiče si společně Den rodiny náramně užili. Druhý den čekaly na děti ve třídách dárečky. Košík ovoce kiwi a plyšový pták kivi.
14. dubna 2023 jsme se sešli na 3. společném setkání v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání ve třídě U Sovičky. Náš maskot, trpaslík Honzík, nás tentokrát přenesl na Velikonoční ostrovy a seznámil s vrabečkem Wrapim. Děti ze všech tříd si připravily pro ostatní program plný básniček, písniček a tanečků nejen o vrabcích. Toto setkání bylo ozvláštněno zajímavým úkolem pro děti, protože musely rozluštit domorodé písmo RONGO RONGO a jen za správně vyplněnou tajenku je čekala odměna. Ale, panečku, jaká! Dostali jsme velikánský stojan s ptáky, kteří po zmáčknutí vydávají své zvuky. Úžasná podívaná a skvělá didaktická pomůcka, která nejen doplnila náš Talentík, ale přivedla děti zase o něco blíže k přírodě. To se s tím Honzíkem máme, že? Ještě jsme dostali do každé třídy dárek – plyšového vrabečka.
28. února 2023 jsme se sešli, v naší učebně Talentík, na 2. společném setkání v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání na téma MADAGASKAR. Tentokrát nás náš maskot, cestovatel trpaslík Honzík zavedl na Madagaskar, kde se skamarádil s chameleonem jménem Chajtó. Na tomto ostrově jsme si užili Barevný karneval. Děti i paní učitelky se převlékly do kostýmů a masek a rej mohl začít. Hemžilo se to chameleony, motýlky, kytičkami, baobaby i drahokamy, no prostě všemi barvami. Děti z každé třídy si připravily krátký program složený z básniček, písniček a tanečků, ale hlavní náplní tohoto setkání byla zábava a tanec. Nesměla chybět ani, dětmi velice oblíbená, písnička Já tak rád trsám, trsám 🙂 Nakonec jsme dostali jako dárek do každé třídy plyšového chameleona.
1. února 2023 jsme se sešli na 1. společném setkání ve třídě U Myšek, v rámci celoročního projektu Ostrovy poznání na téma ANTARKTIDA. Na Antarktidu nás zavedl náš maskot, cestovatel trpaslík Honzík, který cestoval pomocí zaklínadla a na Antarktidě získal nového kamaráda tučňáka Tuka. Zima nám nebyla, jelikož jsme napodobovali zahřívání tučňáků při zpěvu a tanci písničky Tučňák. Každá třída si připravila na téma zima a tučňáci nějakou písničku, básničku nebo hru. Nechyběl ani vědomostní kvíz o tučňácích a Antarktidě. Odměnou nám byli plyšoví tučňáci, které si děti odnesly do svých tříd.
Již několikátým rokem nabízíme rodičům a dětem, které se chystají k zápisu do školy ve spolupráci s učitelkami ze ZŠ Gen. Píky tzv. Zápis nanečisto. Tato akce má za cíl předat rodičům základní informace o průběhu zápisu do 1. třídy a případných požadavcích na děti, informovat je o potřebných dovednostech dětí, které jim pomohou dobře a úspěšně zvládnout nároky spojené s pravidelným základním vzděláváním. Zápis nanečisto je jedním z mnoha prostředků, kterými děti podporujeme v jejich těšení se na základní školu.
Profesionální klub stolního tenisu TJ Ostrava KST uspořádal pro děti z naší mateřské školy náborovou akci zaměřenou na výběr nových talentů, která se konala ve sportovním areálu TJ na Varenské ulici. Děti si mohly vyzkoušet manipulaci s míčkem a pálkou na stolní tenis, potrénovaly svou soustředěnost, koordinaci pohybu a celkovou tělesnou zdatnost.
Rok se s rokem sešel a v naší školce se opět slavily Vánoce. Děti ve všech třídách čekala nadílka od Ježíška – hračky a didaktické pomůcky, které jsme měly možnost zakoupit díky finančním darům rodičů. Děkujeme. Děti se během svátečního dne seznámily s vánočními zvyky a tradicemi, jako je krájení jablka na hvězdičku, pouštění lodiček z ořechových skořápek i házení střevícem. Na svátečně prostřených stolech nechybělo cukroví a ovoce. Před vánoční nadílkou si děti zazpívaly koledy a vánoční písničky, a některé z nich zazpívaly odpoledne i rodičům, při neformálním svátečním setkání, kde si společně s rodiči vyrobily vánoční svícny, pohrály si s novými hračkami a ukázaly rodičům nové didaktické pomůcky, které je budou rozvíjet ve všech směrech. Vánoční setkání s rodiči mělo svou nezapomenutelnou kouzelnou vánoční atmosféru.
V rámci spolupráce s naším zřizovatelem, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, vystupovaly děti na Masarykově náměstí v programu Hvězdy Vánoc. Děti předvedly svůj program vánočních koled, básniček a písniček s vánoční tematikou, který doprovodily hrou na zvonečky, dřevěné hole i na zobcovou flétnu. Vystoupení se všem moc líbilo a publikum si vyžádalo i přídavek. Děti byly naším zřizovatelem odměněny dárkovými balíčky. Nejdůležitější však bylo, že pocítily, jaké to je být součástí adventních koncertů a vystoupení a vyzkoušely si vystupování na veřejnosti. Za jejich odvahu jim patří velký dík.
Příprava školní zahrady na „zimní spánek“ se každoročně neobejde bez pomoci rodičů dětí, které navštěvují naši mateřskou školu. Nejinak tomu bylo i letos. V páteční svatomartinské odpoledne jsme se sešli na školní zahradě, vzali do rukou hrábě a košťata, shrabali jsme listí a uklidili zahradu. Nechyběly ani světýlka a písničky. Nakonec jsme se dočkali i odměny v podobě dobrot, které pro nás připravily naše paní kuchařky.
Naše školka je již několik let zapojena do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Průběžně dostáváme úkoly, které svým zaměřením v dětech pěstují základy chování a myšlení zodpovědného k životnímu prostředí. Vedou je k šetrnému zacházení se zdroji našeho pohodlného života a způsobům jejich šetření, ale také k uvědomělému pořizování hmotných věcí, jejich obnově a recyklaci. První úkol v tomto školním roce s názvem Vzkaz (v) láhvi byl zaměřen na rozumné nakládání s plastovými obaly, především PET láhvemi. Děti ze třídy U Sovičky provedly pokus se sešlapáváním PET láhví, před nímž tipovaly, kdy se jich vejde do kontejneru více. Nakonec vytvořily leporelo, na kterém zachytily jak udržet čistou přírodu.
V pondělí 31.10.2022 jsme oslavili 4. narozeniny naší lípy – národního stromu, který jsme za podpory rodičů dětí a vedení města Ostravy zasadili v roce 2018 ke 100.výročí založení našeho státu. Ozdobili jsme ji barevnými balónky, trikolórovou stužkou a zazpívali jsme písničky Lípa a Já jsem muzikant. Poté jsme se všichni chytili za ruce a vytvořili dlouhého „hada“. Společně jsme prošli školní zahradou za doprovodu písně Chválím tě země má. Naše dovádění jsme zakončili svatomartinskou jízdou a ochutnávkou slaných sušenek, které upekly děti a paní učitelky. Oslava nám korespondovala s aktuálním tématem Česká pohádka vycházejícím z celoročního projektu.
„Ve zdravém těle, zdravý duch“, „Když nemůžeš, přidej“ a spousta dalších rčení o sportu nás každoročně inspiruje ke spolupráci s Českou obcí sokolskou. Letos jsme do sportování v mateřské škole přizvali i rodiče. Každé dítě tak mělo možnost ukázat, co dokáže, a rodiče mohli blíže poznat obsah projektu Se Sokolem do života. Děti si vyzkoušely cvičení v překážkové dráze, lezení po žebřinách, válení sudů, skákání, běhání, házení míčem a utužovaly tak svou tělesnou kondici. Ale, protože ani mozek nesmí zahálet, byly tyto sportovní aktivity proloženy kognitivními (rozumovými) činnostmi. Na závěr bylo každé dítě odměněno medailí.
Poznávání krás a historie naší země jsme započali nejen prohlížením knížek, obrázků a map, ale také výletem na zámek Raduň. Na zámku nás čekaly průvodkyně v kostýmech princezen a měly pro děti připraven zábavně-naučný program o historii zámku. Děti měly možnost prohlédnout si nejen interiér zámku se zajímavým vybavením a poznat, jak se kdysi žilo, ale také zasportovat si na zámeckém nádvoří. Neopomněli jsme ani navštívit oranžérii, kde se děti měly možnost seznámit s exotickými rostlinami.
Sportování v hale Tatran je určeno pro děti s povinnou předškolní docházkou. Děti tak mají možnost poznat „opravdovou velkou tělocvičnu“ s trenérem, který jim poskytuje základy sportování v jiném světle než mateřská škola. Děti mají k dispozici basketbalové koše a míče, a hlavně velký prostor pro pohyb, který je přirozenou součástí jejich života.
Naše Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem. Hasiči našim dětem věnují svůj volný čas. Seznamují je se svými auty, ve kterých si děti mohly posedět a pořádně si je prohlédnout zvenku i zevnitř, měly možnost vyzkoušet si, jaké to je stříkat hasičskou hadicí a hlavně tato akce byla součástí Hasičského dne, kdy jsme děti učily důležitá telefonní čísla a jak přivolat pomoc. Zopakovaly si své jméno a uvědomily si, že je důležité vědět, kde se právě nachází. Ve spolupráci s hasiči budeme pokračovat nejen ukázkami jejich techniky, ale také lekcemi pro děti s povinnou předškolní docházkou v hale Tatran.