Spolupráce

Pro obohacení vzdělávání spolupracujeme s těmito partnery:

  • Dolní oblast Vítkovic – naučné programy pro děti na základě aktuálních vzdělávacích témat
  • Galerie moderního umění – naučné a interaktivní programy pro děti
  • Janáčkova filharmonie Ostrava – naučné a výchovné koncerty
  • Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o. – návštěva školy pro děti rok před nástupem do základního vzdělávání, odpolední akce pro děti a rodiče „Zápis nanečisto“, plavecký výcvik, využívání sportovního hřiště
  • Knihovna města Ostravy J.Trnky – tematické programy pro děti
  • Divadlo loutek Ostrava – návštěva klasických a interaktivních dětských představení
  • Policie ČR – preventivní programy pro děti, návštěva tz. „Psince“
  • Myslivecký svaz – pan Chmelík – tradiční sběr kaštanů pro lesní zvěř
  • Slezská diakonie – praxe pro žáky s fyzickým i mentálním postižením