Spolupráce

Pro obohacení vzdělávání spolupracujeme s těmito partnery:

  • Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o. – návštěva školy pro děti rok před nástupem do základního vzdělávání, odpolední akce pro děti a rodiče „Zápis nanečisto“, plavecký výcvik, využívání sportovního hřiště
  • ZUŠ Sokolská – spolupráce v oblasti objevování talentů a zálib dětí, hudebně dramatické pořady žáků ZUŠ pro děti mateřské školy
  • Knihovna města Ostravy J.Trnky – tematické programy pro děti
  • Divadlo loutek Ostrava – návštěva klasických a interaktivních dětských představení
  • A.S.A., spol s r. o. – Soutěž s panem Popelou, celoroční sběr starého papíru, finanční obnos je používán pro odměny dětí k různým příležitostem (např. Mikuláš, Velikonoce apod.)
  • Policie ČR – preventivní programy pro děti, návštěva tz. „Psince“
  • Dům s pečovatelskou službou Gajdošová ul. – programy dětí pro seniory
  • Myslivecký svaz – pan Chmelík – tradiční sběr kaštanů pro zvířátka
  • MO MOaP – každoroční zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí a další akce organizované zřizovatelem školy