Vítejte

Informace pro rodiče dětí zapsaných k prázdninovému provozu od 2. 8. 2021:

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 9. 7. 2021

https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za zapojení do dotazníkového šetření a předkládám Vám jeho zpracování.

S přáním krásného léta

Stanislava Korcová

Dotazník pro rodiče – červen 2021

Vážení rodiče,

děti si na konci školního roku domů odnášejí nejen své jedinečné výrobky, ale i originální PRACOVNÍ SEŠIT.

(Kliknutím na oranžový text se dozvíte více informací.)