VODA NENÍ NUDA – 1. SDÍLENÍ – TICHÁ VODA ANEB KDE SE VODA V ZIMĚ SCHOVÁ