Vzdělávání dospělých

Stáže v mateřské škole

Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (pracoviště Ostrava) realizujeme v mateřské škole stáže zaměřené na oblast vyhledávání a rozvíjení intelektového nadání v předškolním vzdělávání.

Numeráčci 

Od roku 2019 mateřská škola organizuje aktivitu Numeráčci zacílenou pro vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové oblasti i z ostatních mateřských škol. V rámci této aktivity ředitelka školy organizuje semináře pro pedagogy zapojených škol zaměřené na oblast vyhledávání a rozvíjení intelektového nadání v předškolním vzdělávání. Více informací naleznete v sekcihttps://msvarenska.cz/projekt-talentik/

Centrum kolegiální podpory v rámci projektu

Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

V období březen 2019 až únor 2020 se jednou měsíčně u nás scházely učitelky mateřských škol k různým seminářům vztahujícím se převážně k práci s dvouletými dětmi. Jednotlivé semináře vedli odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, která celý projekt organizovala. Centrum navštěvovalo 32 učitelek z Ostravy a Frýdku-Místku. Z naší mateřské školy se projektu intenzivně účastnily 3 učitelky.

 Projekt CESTA 

Od ledna 2017 byla mateřská škola zapojena do projektu CESTA (KVIC Nový Jičín). Celkem 4 učitelky prošly různorodými kurzy, jež byly zaměřeny na osobnostní výchovu, rozvíjení pedagogických kompetencí a kolegiální podporu. Dvě z nich ji poskytovaly svým kolegyním.

V rámci tohoto projektu u nás v mateřské škole probíhaly pod vedením ředitelky školy společná setkání učitelek i ukázkové hodiny pro kolegyně z ostatních škol z různých měst.