Vzdělávání dospělých

Centrum kolegiální podpory v rámci projektu

Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

V období březen 2019 až únor 2020 se jednou měsíčně u nás scházely učitelky mateřských škol k různým seminářům vztahujícím se převážně k práci s dvouletými dětmi. Jednotlivé semináře vedli odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, která celý projekt organizovala. Centrum navštěvovalo 32 učitelek z Ostravy a Frýdku-Místku. Z naší mateřské školy se projektu intenzivně účastnily 3 paní učitelky.

 Projekt CESTA 

Od ledna 2017 je mateřská škola zapojena do projektu CESTA (KVIC Nový Jičín). Celkem 4 paní učitelky prošly různorodými kurzy, jež byly zaměřeny na osobnostní výchovu, rozvíjení pedagogických kompetencí a kolegiální podporu. Tu dvě z nich v současnosti poskytují svým kolegyním.

V rámci tohoto projektu u nás v mateřské škole probíhají pod vedením ředitelky školy společná setkání učitelek i ukázkové hodiny pro kolegyně z ostatních škol z různých měst.