2021/2022

Kliknutím na oranžový text se Vám zobrazí více informací.

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě

Projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021-2022 částkou 60.000 Kč a zřizovatelem městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 15.000 Kč. Celé zpracování projektu naleznete v šatnách svých tříd.

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě

Příběhy

Více informací o metodickém materiálu, se kterým budeme v mateřské škole pracovat se dozvíte na tomto odkaze: http://www.tio-projekt.cz/

 

..

Naše (NE)obyčejné dny 

Projekt Naše (NE)obyčejné dny byl realizován již v průběhu loňského školního roku. Svou rozmanitostí, potřebností, variabilitou a kladnými ohlasy dětí i rodičů, jež se odrazily ve výstupech projektu, nás přesvědčil o tom, že bychom v něm rádi pokračovali i v tomto školním roce za mírně upravených podmínek. Celé zpracování projektu naleznete v šatnách svých tříd.

Angličtina v MŠ Varenská 

Projekt je financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 částkou 153.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem je realizováno metodou CLIL ve třídách U Myšky a U Sovičky. Angličtina je přirozeně vkládána do každodenních činností.