2021/2022

Kliknutím na oranžový text se Vám zobrazí více informací.

Obrázkování II. 

Projekt byl finančně podpořen městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 45.000 Kč

Školní projekt byl zaměřen na podporu dětí v oblasti estetické, konkrétně na jejich spolupodílení se na vkusné výzdobě prostředí, ve kterém žijí. Navazoval na projekt z roku 2020, jehož cílem bylo prostřednictvím dětských prací zvelebit vnitřní prostory školy. Povedlo se! Proto jsme se rozhodli originálními výtvory potěšit i kolemjdoucí a umístit je ve venkovním prostředí – na ploty. Z jedinečných obrázků dětí dětí jsme vytvořili čtyři oblasti:

POCTA DĚTSTVÍ vyjadřuje důležitost předškolního období pro život každého jedince.

POCTA FANTAZII vyzdvihuje dětský svět fantazie, jež bychom dětem měli dopřát co nejdéle.

POCTA MÍSTU, KDE ŽIJI, která vzdává hold našemu městu, naší ulici – zkrátka našim domovům.

POCTA PŘÍRODĚ odkazuje na úctu k přírodě a nutnost podílet se na její ochraně

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě

Projekt byl financován Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021-2022 částkou 60.000 Kč, zřizovatelem městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 15.000 Kč. Dále byly náklady pokryty i z finančního příspěvku statutárního města Ostravy na projekt Talentík 2022.

 

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě

Příběhy

 Více informací o metodickém materiálu, se kterým jsme v mateřské škole pracovali se dozvíte na tomto odkaze: http://www.tio-projekt.cz/

Realizace projektu byla prezentována ředitelkou školy Mgr. Stanislavou Korcovou a  autorkou příběhů Jitkou Severinovou v Praze v rámci setkání učitelů zapojených do již ukončeného projektu Podpora práce učitelů (NPI ČR, srpen 2022 – viz prezentace níže).

Polytechnika 2022

Projekt byl financován v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města  Ostravy na rok 2022 částkou 60.000 Kč.

Cílem projektu byl rozvoj manuálních činností pro všechny děti bez omezení věku, pohlaví či individuálních schopností.

Jednou z aktivit byla výroba dřevěného zvířátka dle vlastního výběru dětí za dohledu odborného lektora (viz fotografie), při které si zdokonalily nejen své manipulační dovednosti, ale i postupovat podle návodu. Volné tvoření s notnou dávkou tvořivosti realizují současně i ve svých třídách, kde mají bohatě vybavené polytechnické koutky.

Naše (NE)obyčejné dny 

Projekt byl financován v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města  Ostravy na rok 2022 částkou 100.000 Kč.

Projekt Naše (NE)obyčejné dny byl realizován již v průběhu loňského školního roku. Svou rozmanitostí, potřebností, variabilitou a kladnými ohlasy dětí i rodičů, jež se odrazily ve výstupech projektu, nás přesvědčil o tom, že bychom v něm rádi pokračovali i v dalším školním roce za mírně upravených podmínek.

Hlavní aktivitou projektu se staly (NE)obyčejné kufříky, které na základě zájmu dětí a rodičů putují do jednotlivých rodin: https://msvarenska.cz/nase-neobycejne-kufriky/