2021/2022

Kliknutím na oranžový text se Vám zobrazí více informací.

Obrázkování II. 

Projekt je finančně podpořen městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 45.000 Kč

Školní projekt je zaměřen na podporu dětí v oblasti estetické, konkrétně na jejich spolupodílení se na vkusné výzdobě prostředí, ve kterém žijí. Navazuje na projekt z roku 2020, jehož cílem bylo si prostřednictvím dětských prací zvelebit vnitřní prostory školy. Povedlo se! Proto jsme se rozhodli originálními výtvory potěšit i kolemjdoucí a umístit je ve venkovním prostředí – na ploty.

Výtvarné a pracovní činnosti tvoří nedílnou součást každodenního dění v mateřské škole. Skrze různorodé techniky mají děti možnost nejen projevit svůj talent, ale hlavně své pocity a nálady. Vedeme děti k jejich osobitému a tvořivému vyjádření, podporujeme jejich originalitu a jedinečnost. Věříme, že tato aktivita opět podpoří v dětech kladný vztah ke svému prostředí a péči o něj.

 

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě

Projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021-2022 částkou 60.000 Kč a zřizovatelem městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 15.000 Kč.

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě

Příběhy

Celé zpracování projektu naleznete v šatnách svých tříd. Více informací o metodickém materiálu, se kterým budeme v mateřské škole pracovat se dozvíte na tomto odkaze: http://www.tio-projekt.cz/

..

Polytechnika 2022

Projekt je financován v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města  Ostravy na rok 2022 částkou 60.000 Kč.

Cílem projektu je rozvoj manuálních činností pro všechny děti bez omezení věku, pohlaví či individuálních schopností.

Jednou z aktivit je výroba dřevěného zvířátka dle vlastního výběru dětí za dohledu odborného lektora (viz fotografie), při které si zdokonalí nejen své manipulační dovednosti, ale i postupovat podle návodu. Volné tvoření s notnou dávkou tvořivosti realizují ve svých třídách, kde mají bohatě vybavené polytechnické koutky.

Naše (NE)obyčejné dny 

Projekt je financován v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města  Ostravy na rok 2022 částkou 100.000 Kč.

Projekt Naše (NE)obyčejné dny byl realizován již v průběhu loňského školního roku. Svou rozmanitostí, potřebností, variabilitou a kladnými ohlasy dětí i rodičů, jež se odrazily ve výstupech projektu, nás přesvědčil o tom, že bychom v něm rádi pokračovali i v tomto školním roce za mírně upravených podmínek. Celé zpracování projektu naleznete v šatnách svých tříd.

Angličtina v MŠ Varenská 

Projekt je financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 částkou 153.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem je realizováno metodou CLIL ve třídách U Myšky a U Sovičky. Angličtina je přirozeně vkládána do každodenních činností.