Vítejte

Pravidla pro přijetí dítěte do MŠ od 2.8.2021 – aktualizace

Vážení rodiče, od 2.8.2021 do 13.8.2021 bude v naší mateřské škole probíhat provoz pro přihlášené děti. Seznamy dětí jsou zveřejněny na vchodech jednotlivých tříd. První den nástupu dítěte je nutné vyplnit Čestné prohlášení vztahující se k návratu ze zahraničí a vycházející z nařízení MŠMT, které je uveřejněno v předchozím příspěvku a zjednodušeně v přiloženém souboru. Děkuji vám všem za vstřícnou spolupráci a přeji krásné léto. Stanislava Korcová

Pravidla pro přijetí dítěte do MŠ od 2.8.2021 – schéma

Informace pro rodiče dětí zapsaných k prázdninovému provozu od 2. 8. 2021:

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 9. 7. 2021

https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html