Angličtina v MŠ Varenská

Angličtina v MŠ Varenská 2023/2024

Projekt je financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024 částkou 199.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem je realizováno ve třídách U Myšky, U Medvídka a U Sovičky.

Angličtina v MŠ Varenská 2022/2023

Projekt je financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023 částkou 247.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem je realizováno ve třídách U Myšky, U Medvídka a U Sovičky za podpory rodilé mluvčí.

Angličtina v předškolním vzdělávání

Angličtina v MŠ Varenská 2021/2022

Projekt byl financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 částkou 153.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem bylo realizováno ve třídách U Myšky a U Sovičky. Součástí projektu je současně byly tzv. opakovací online lekce pro děti a rodiče, při kterých rodiče získali přehled o pokrocích svého dítěte v této oblasti.

Angličtina v MŠ Varenská 2020/2021

Projekt bylo financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021 částkou 200.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem bylo realizováno ve třídách U Myšky a U Sovičky.

Angličtina v MŠ Varenská 2018/2019

Projekt byl financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 částkou 145.000 Kč.

Z finančního příspěvku byla mimo jiné pokryta výuka angličtiny rodilou mluvčí ve třídě U Sovičky.