2020/2021

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Naše (NE)obyčejné dny 

Naše (NE)obyčejné dny – celoroční školní projekt

Co budeme slavit

 

Angličtina v MŠ Varenská 

Projekt je financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021 částkou 200.000 Kč.

Seznamování s anglickým jazykem je realizováno metodou CLIL ve třídách U Myšky a U Sovičky. Angličtina je přirozeně vkládána do každodenních činností.

logo Ostrava